КАФЕДРА РЕЖИСУРИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ

ПРО ФАКУЛЬТЕТ -> Кафедра режисури та хореографії

на головну


РЕЖИСУРА

 

Кафедра режисури заснована у Львівському національному університеті імені І. Франка з ініціативи ректора університету, професора І. Вакарчука та за підтримки філологічного факультету в 2002р.

З 2004 року кафедра входить до новоствореного факультету культури і мистецтв.

На кафедрі готують фахівців за спеціальністю «Режисура драматичного театру». Навчання триває 5 років на базі вищої освіти (освітній рівень – спеціаліст).

Завідувач кафедри – народний артист України, художній керівник Львівського національного театру ім. М. Заньковецької, голова Львівського міжобласного відділення НСТД України, член-кореспондент АМУ, доцент, лауреат національної премії ім. Т.Шевченка – Стригун Федір Миколайович.

До навчального процесу на кафедрі залучені кращі фахівці Львова, народні артисти України, заслужені діячі мистецтв України, заслужені працівники культури України.

В основі навчання закладений принцип поєднання академічної університетської освіти і фахових професійно-освітніх дисциплін таких як: «Режисура і майстерність актора», «Історія української режисури», «Історія зарубіжної режисури», «Кіно-Аудіо-Радіо режисура», «Робота режисера з художником», «Робота режисера з драматургом», «Роботи режисера з балетмейстером», «Сценографія» та інші. Програми профільних предметів було складено з урахуванням потреб студентів, що здобувають другу вищу освіту.

Процес навчання здійснюється за єдиними навчальними програмами і планами. Великої уваги надається індивідуальним педагогічним методам навчання та самостійній роботі студентів. Творчі доробки студентів режисерів, що водночас є і формою звітності, допомагають реалізувати студенти акторського відділення та випускники факультету.

На кафедри було здійснено набір двох курсів. Набір – 2003 року навчався під керівництвом народного артиста України, завідувача кафедри, професора Федора Стригуна. Набором 2005 року керував доцент кафедри, актор театру ім. Л. Курбаса Володимир Кучинський.

Випускники режисерського відділення мають право працювати за спеціальністю у драматичних театрах і в кіно.

Викладачі кафедри режисури займались навчально-методичною роботою, регулярно проводили науково-методичні та навчальні семінари, займалися організаційно-методичною роботою та роботою з виховання молоді.

Під керівництвом професора кафедри Федора Стригуна видається часопис «Театральна бесіда».

«У 2010 р. на кафедрі заліцензовано ще один напрям підготовки «Хореографія». Відбувся перший набір студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», отримують кваліфікацію «Бакалавр мистецтва. Вчитель хореографічних дисциплін. Керівник танцювального колективу. Артист балету». Термін навчання 4 роки.

Професорсько-викладацький склад має базову освіту, володіє сучасними знаннями у галузі хореографії та інших галузях.

До навчального процесу на кафедрі заручені кращі фахівці Львова, народні артисти України, заслужені діячі мистецтв України, заслужені працівники культури України
      Навчання має лише денну форму.
      В основі навчання закладений принцип поєднання академічної університетської освіти і фахових професійно-освітніх дисциплін.
      Процес навчання здійснюється за єдиними навчальними програмами і планами. Великої уваги надається індивідуальним педагогічним методам навчання та самостійній роботі студентів. Свої творчі доробки, що водночас є і формою звітності, вони реалізують з допомогою студентів акторського відділення та випускників факультету. Створюються курсові і дипломні вистави, режисерами яких стають студенти кафедри. Випускники режисерського відділення мають право працювати за спеціальністю у драматичному театрі та кіно. Поки що кафедра набрала лише один курс студентів, що навчається під керівництвом народного артиста України, професора Федора Стригуна.


 

ХОРЕОГРАФІЯ

Із здобуттям Україною незалежності, окрім позитивних зрушень, було втрачено велику кількість культурних зв`язків. Більшість викладачів, репетиторів, балетмейстерів, постановників у галузі хореографічного мистецтва приїзджали з інших республік колишнього Союзу, де наші хореографи також мали змогу навчатись  і стажуватись.

Потреба у створенні Вищої школи хореографії у Львові назрівала десятиліттями.

Розуміючи небезпеку хаотичного розвитку викладання хореографії, ще у 2000 році солістом балету Львівського національного театру опери і балету імені С. Крушельницької, Заслуженим артистом України Олегом Петриком  було запропоновано і розпочато створення Вищої школи хореографічного мистецтва у Львові. Ця ідея отримала широку підтримку не лише у мистецьких колах, але й у великої кількості небайдужих людей, будівельних організацій, підприємств, які допомагали у створенні належних умов європейського рівня, а керівництво області і міста взяли під свій патронат цей важливий проект.

Для функціонування й розвитку Вищої школи було створено першокласну матеріально-технічну базу, що знаходиться у м. Львові по вул. Стефаника 10, залучено до викладання кращих фахівців у галузі хореографічного мистецтва Львівщини, розроблено навчально-методичне забезпечення кафедри.

У 2010 році з наполегливої ініціативи Олега Петрика у Львівському національниму університеті імені Івана Франка на факультеті культури і мистецтв  було започатковано вищу освіту у галузі хореографічного мистецтва  шляхом ліцензування напряму 6.020202 «Хореографія» галузі знань 0202 «Мистецтво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

Цього ж року відбувся перший набір студентів на І-й курс (на базі повної середньої освіти) та на ІІІ-й курс (на базі спеціальної середньої освіти, диплом молодшого спеціаліста), які отримують кваліфікацію «Бакалавр хореографії. Вчитель хореографічних дисциплін. Керівник танцювального колективу. Артист балету». Термін навчання 4 роки.

У травні 2012 року акредитовано напрям підготовки 6.020202 «Хореографія» за ОКР «Бакалавр» денної форми навчання.

У червні 2012 року ліцензовано спеціальність 7.02020201 «Хореографія» за ОКР «Спеціаліст» денної форми навчання. Що дало можливість присвоєння кваліфікації «Хореограф. Викладач хореографічних дисциплін. Балетмейстер-постановник».

У травні 2013  року  збільшено ліцензійний обсяг до 40 осіб напряму підготовки 6.020202 «Хореографія» за ОКР «Бакалавр» денної форми навчання, а також  ліцензовано напрям підготовки 6.020202 «Хореографія» за ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання. Набір на заочну форму навчання проводиться на базі спеціальної середньої освіти (диплом молодшого спеціаліста).

27 червня 2013 року акредитовано спеціальність 7.02020201 «Хореографія» за ОКР «Спеціаліст» денної форми навчання.

Кафедра хореографії  почала стрімко розвиватись, на даний момент 43 висококваліфіковані науково-педагогічні працівники працюють тут з 2010 року, більшість з них є народними та заслуженими артистами України, працівниками культури, діячами мистецтв, викладачами з вченими званнями та науковими ступенями. На кафедрі навчається вісімдесят студентів з багатьох регіонів України. При кафедрі засновано навчально-професійний Театр танцю, що складається з Лабораторій (ансамблів) класичного, народного, сучасного, бального танцю та контактної імпровізації, репертуар яких становить більше 50 композицій. Також активно діє студентський науковий гурток.

 У цьому році з успіхом проведено акредитацію, отримано державні місця, а також здійснено перший випуск фахівців даної спеціальності у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Результатом випускних  екзаменів стали дев’ять одноактних хореографічних вистав, які були створені студентами випускниками під керівництвом доцента кафедри режисури та хореографії, заслуженого діяча естрадного мистецтва України  Оксани Лань. Вистави були представлені на огляд широкої громадськості  на сцені Львівського національного українського драматичного театру ім. М. Заньковецької,  більшість з яких високо оцінені представниками мистецьких кіл.

 

Дисципліни по спеціальності, які вивчають студенти напряму підготовки «Хореографія» ОКР «Бакалавр»:

Цикл професійної та практичної підготовки

 • Теорія та методика викладання класичного танцю
 • Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю
 • Теорія та методика викладання сучасного танцю
 • Мистецтво балетмейстера
 • Теорія та методика викладання історико-побутового танцю
 • Анатомія людини та фізіологія рухливої активності

Цикл фундаментальної та природничо-наукової підготовки

 • Історія хореографічного мистецтва
 • Історія музики
 • Методика викладання хореографії
 • Зарубіжний сучасний балет і новітні форми танцю
 • Методика роботи з хореографічним колективом
 • Аналіз балетних вистав та хореографічних творів
 • Майстерність актора
 Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу

 • Основи теорії музики
 • Хореографічні терміни французькою мовою
 • Зразки української хореографії
 • Історія образотворчого мистецтва
 • Віртуозна техніка (тренінг)
 • Теорія та методика викладання сучасного бального танцю
 • Дуетний танець
 • Музична драматургія хореографічних творів
 • Народний костюм і сценічне оформлення танцю
 • Імпровізація та контактна імпровізація

 Цикл дисциплін вільного вибору студента

 • Організація, планування і управління театром / Теп танець
 • Гімнастичні та акробатичні елементи в хореографічному мистецтві / Танцювальна аеробіка.
 • Хореографія культурно – дозвіллевої діяльності. / Організація та режисура заходів у хореографії.
 • Східний танець./ Менеджмент культури.
 • Соціальні танці (психологія популярно-молодіжних танців). / Тренаж і партерний тренаж.
 • Грим. / Рисунок і композиція.
 • Хореографія свят та обрядів./ Хореографія в спорті.

Спеціальність «Хореографія» за ОКР «Спеціаліст»:

 • Філософія мистецтв
 • Історія та синтез мистецтв
 • Сценарна-майстерність
 • Стенографічне оформлення хореографічних номерів
 • Менеджмент шоу-бізнесу
 • Методика викладання фахових дисциплін у спеціалізованих навчальних закладах
 • Мистецтво балетмейстера
 • Теорія та методика викладання класичного танцю
 • Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю
 • Теорія та методика викладання українського танцю
 • Теорія та методика викладання сучасного танцю
 • Теорія та методика викладання сучасного-бального танцю
 • Теорія та практика новітніх жанрів та напрямків світового хореографічного мистецтва.

Також студенти мають змогу отримати практичні навики пройшовши навчально-ознайомчу, виробничу, педагогічну, виробничу хореографічно-постановочну практику та практика керівника хореографічного колективу.

 

ВИКЛАДАЧІ, ЯКІ ЗАЛУЧЕНІ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ:

Стригун Федір Миколайович - завідувач кафедри режисури та хореографії, художній керівник Львівського національного театру імені Марії Заньковецької, член-кореспондент НАМУ, професор, народний артист України.

Петрик Олег Олегович - доцент  кафедри режисури та хореографії, соліст балету Львівського національного театру імені Соломії Крушельницької, заслужений артист України.

Безпаленко Василь Іванович – асистент кафедри режисури та хореографії.

Бутинець Едуард Йосипович – доцент кафедри режисури та хореографії, заслужений діяч естрадного мистецтва України

Ваньовський Михайло Васильович – художній керівник заслуженого ансамблю танцю України «Юність», доцент кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка, народний артист України.

Гацелюк Віктор Олександрович – асистент кафедри режисури та хореографії;

Горбачук Галина Романівна – асистент кафедри режисури та хореографії;

Городиська Світлана Володимирівна – асистент кафедри режисури та хореографії;

Карпій Петро Богданович – асистент кафедри режисури та хореографії;

Козаренко Олександр Володимирович декан факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувач кафедри філософії мистецтв, професор, доктор мистецтвознавства.

Копильчак Олег Петрович – асистент кафедри режисури та хореографії;

Костів Максим Богданович – асистент кафедри режисури та хореографії;

Кузик Олег Євгенович – Директор Центру творчості дітей та юнацтва Галичини, доцент кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка кандидат педагогічних наук.

Лань Оксана Богданівна, доцент кафедри режисури та хореографії, заслужений діяч естрадного мистецтва України, керівник народної школи-студії «Акверіас».

Маркевич Софія Любомирівна асистент кафедри режисури та хореографії;

Московець Назар Степанович – асистент кафедри режисури та хореографії;

Наєнко Сергій Вікторович  – заслужений артист України, доцент кафедри режисури та хореографії;

Наконечний Ігор Сергійович – асистент кафедри режисури та хореографії;

Онещак Марія Богданівна – асистент кафедри режисури та хореографії;

Онещак Олег Анатолійович – асистент кафедри режисури та хореографії;

Петрик Ольга Михайлівна – асистент кафедри режисури та хореографії;

Петрина Роман Львович – кандидат фізичного виховання та спорту,  доцент кафедри режисури та хореографії;

Плахотнюк Олександр Анатолійович – доцент кафедри режисури та хореографії, заслужений діяч естрадного мистецтва України;

Рихальська Оксана Володимирівна – асистент кафедри режисури та хореографії;

Рябоконь Тетяна Дмитрівна – асистент кафедри режисури та хореографії;

Семків Ірина Ігорівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри режисури та хореографії;

Судомляк Володимир Петрович – асистент кафедри режисури та хореографії;

Храмов Ігор Валерійович – художній керівник балету Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької, доцент кафедри режисури та хореографії заслужений артист України, лауреат премії ім. В. Писарєва.

Цимбала Лада Іванівна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та хореографії;

Чмир Володимир Ярославович – художній керівник зразкового вокально-хореографічного ансамблю «Веселі черевички»,  доцент кафедри режисури та хореографії, заслужений діяч мистецтв України.

Шариков Денис Ігорович - кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та хореографії;

Шіт Тарас Романович –  доцент кафедри режисури та хореографії, заслужений діяч естрадного мистецтва України.

Шкутяк Тарас Миколайович - асистент кафедри режисури та хореографії

 

Концертмейстери:

Настюк Ольга Іванівна – асистент кафедри режисури та хореографії;

Яворівський Андрій Павлович – асистент кафедри режисури та хореографії.

Заборовська Тетяна Володимирівна – асистент кафедри режисури та хореографії;

Кундис Руслан Юрійович – доцент кафедри режисури та хореографії;

Кутий Олег Богданович– асистент кафедри режисури та хореографії;

Лесюк Марян Васильович– асистент кафедри режисури та хореографії;

Лущенко Галина Богданівна– асистент кафедри режисури та хореографії;

Теглівець Мирослав Миронович – асистент кафедри режисури та хореографії;

Скалозубов Григорій Станіславович – асистент кафедри режисури та хореографії;

 

Гест професори:

Вантух Мирослав Михайлович – Художній керівник Національного заслуженого українського ансамблю танцю України імені Павла Вірського, професор кафедри хореографії Національної академії керівних кадрів, Герой України.

Віктюк Роман Григорович – професор кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету мені Івана Франка, заслужений діяч мистецтв України, народний артист України, Герой України.

Загайкевич Марія Петрівна – доктор мистецтвознавства, професор кафедри режисури та хореографії;

Пісарев Вадив Якович – художній керівник Донецького Національного театру імені Солов’яненка, доцент кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка, народний артист України.

 

 

 

© 2012 Розробка та підтримка сайту Остап Грицко