структура факультету
історія факультету
навчальні плани
Вчена Рада
спеціальності та спеціалізації
наукові видання
   

ПРО ФАКУЛЬТЕТ -> Вчена Рада -> Спеціальності і спеціалізації -> Наукові видання

на головну


       Голова        Козаренко Олександр Володимирович,

декан факультету культури і мистецтв, в. о. завідувача кафедри філософії мистецтв, в. о. декана факультету, професор, доктор мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України, телефон 239-41-97

Заступник голови       
Белінська Людмила Семенівна,

                                        доцент кафедри філософії мистецтв, кандидат історичних наук
 

Секретар       Кушніренко Ольга Андріївна

                        старший викладач кафедри музикознавства

 

Члени Ради:

 

Базиликут Богдан Омелянович, професор кафедри музичного мистецтва, народний артист України;

Біловус Галина Григорівна, старший викладач кафедри бібліотекознавства і бібліографії;

Гарбузюк Майя Володимирівна, доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності, кандидат мистецтвознавства;

Демчук Наталія Романівна, доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії, кандидат філологічних наук;

Дубровний Тарас Миколайович, доцент кафедри філософії мистецтв, заступник декана, кандидат мистецтвознавства;

Козак Богдан Миколайович, завідувач кафедри театрознавства та акторської майстерності, професор, академік НАМУ, народний артист України, лауреат

Національної премії України імені Тараса Шевченка;

Король Оксана Миколаївна, старший викладач кафедри музичного мистецтва, кандидат мистецтвознавства;

Крохмальний Роман Олексійович, в. о. завідувача кафедри бібліотекознавства і бібліографії, проректор з науково-педагогічної роботи Університету,

доцент, кандидат філологічних наук;

Лань Оксана Богданівна, доцент кафедри режисури та хореографії, заслужений діяч естрадного мистецтва України;

Медведик Юрій Євгенович, в. о. завідувача кафедри музикознавства, професор, доктор мистецтвознавства;

Митюк Ірина Петрівна, голова студентського самоврядування факультету;

Олексів Марія Ігорівна, студентка ІІ курсу денної форми навчання напряму підготовки Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія;

Савка Юрій Васильович, голова профкому профспілкової організації студентів факультету;

Стародинова Євдокія Несторівна, голова профбюро факультету;

Стригун Федір Миколайович, завідувач кафедри режисури та хореографії, професор, член-кореспондент НАМУ, народний артист України;

Тайнель Ельвіра Золтанівна, завідувач кафедри музичного мистецтва, доцент, кандидат педагогічних наук;

Телюк Михайло Андрійович, старший викладач кафедри хорового співу;

Тимків Надія Ігорівна, асистент кафедри театрознавства та акторської майстерності;

Цалай-Якименко Олександра Сергіївна, в. о. завідувача кафедри хорового співу, професор, доктор мистецтвознавства;

Шіт Тарас Романович, доцент кафедри режисури та хореографії, заслужений діяч естрадного мистецтва України.

 

 “Театральне мистецтво” (“Акторське мистецтво”; “Театрознавство”; “Режисура”)
“Книгознавство, бібліографія та бібліотекознавство”
“Культурологія” (“Історія та теорія культури”, “Етнокультурологія”)
                                                          “Музичне мистецтво” (“Музична педагогіка та виховання”)
                                                          "Хореографія"


Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство.
 


Головний редактор       Козаренко Олександр Володимирович
                                                                         доктор мистецтвознавства, професор
                                                                         телефон 239-41-97

Рік заснування: 2001

Мови видання: українська, англійська

Періодичність: 1 раз на рік

У Віснику публікують статті, присвячені актуальним проблемам театрознавства, образотворчого мистецтва, музикознавства, культурології. Низку текстів подано в розділах “Матеріали та публікації” і “Рецензії”.

Редакційна колегія: проф. Б.Козак; М.Гарбузюк (заст. гол. ред.); Є.Стародинова (відп. секретар); д-р мист., проф. І.Безгін; д-р мист., проф.Л.Кияновська; канд. мист. Н.Козак, д-р мист. Н.Корнієнко; д-р мист., проф. Л.Міляєва; д-р мист., проф. В.Овсійчук; канд. мист. В.Откович; канд. мист., проф. Р.Пилипчук; канд. філол. наук, доц. І.Яремчук; д-р філол. наук, проф. Т.Салига, канд. мист. Р.Яців.

Адреса редакційної колегії:
Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра театрознавства та акторської майстерності,
вул. Університетська, 1/251, м. Львів, 79000
Тел. (032) 239-41-97

E-mail: kafteatr@franko.lviv.ua

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ №14625-3596 P від 30 жовтня 2008 р.

 

Вісник Львівського університету.
Серія мистецтвознавство
 
  Visnyk of the Lviv University.
Serie Arts

Випуск 1, 2001

Випуск 2, 2002

Випуск 3, 2003

Випуск 4, 2004

Випуск 5, 2005

Випуск 6, 2006

Випуск 7, 2007

Випуск 8, 2008

 Випуск 9, 2009

Випуск 10, 2011

Випуск 12, 2012

Випуск 13, 2013

Випуск 14, 2014

Випуск 15, 2015

  Volume 1, 2001

Volume 2, 2002

Volume 3, 2003

Volume 4, 2004

Volume 5, 2005

Volume 6, 2006

Volume 7, 2007

Volume 8, 2008

Volume 9, 2009

Volume 10, 2011 

  


 

   

  

                  

Театрознавчий часопис “Просценіум”.
 

Рік заснування: 2001

Мови видання: українська, англійська  (зміст)

Періодичність: 3 рази на рік

У часописі друкують статті з проблем розвитку сучасного українського та світового театру, з питань історії та теорії сценічного мистетцва, методології праці режисера, актора, сценографа. Окрім визнаних у театрознавстві учених та дослідників, відомих практиків театру, у журналі публікують свої статті і початкуючі театрознавці-студенти. Окрему увагу на сторінках видання приділено висвітленню театрально-педагогічного досвіду, регулярно виходять друком переклади п’єс зарубіжних авторів, апробовані сценою.       

 

Редакція журналу:   

Богдан Козак  (н .а. України, проф., головний редактор);

Майя Гарбузюк (канд. мист-ва,  концепція видання, відповідальний редактор)

Ніна Бічуя (літературний редактор)

Інна Шкльода (дизайн та верстка)

Ольга Козлова (набір і коректура)

 

Редакційна колегія:

Ігор Безгін (докт. мист-ва, проф., Київ), Юрій Богдашевський (доц., Київ),

Ірина Волицька (канд. мист-ва, Львів), Валерій Гайдабура (докт. мист-ва, Київ),

Вольфґанґ Ґрайзенеґґер (докт., проф., Відень), Валентина Заболотна (канд. мист-ва, проф., Київ),

Наталія Єрмакова (канд. мист-ва, доц., Київ), Любов Кияновська (докт. мист-ва, проф., Львів),

Неллі Корнієнко (докт. мист-ва, Київ), Анна Липківська (канд. мист-ва, проф., Київ),

Світлана Максименко (канд., мист-ва, Львів), Людмила Міляєва (докт. мист-ва, проф., Київ),

Володимир Овсійчук (докт. мист-ва, проф., Львів), Ростислав Пилипчук (канд. мист-ва, проф., Київ),

Доброхна Ратайчакова (докт., проф., Познань), Тарас Салига (докт. філ. н., проф.,  Львів),

Галина Тихобаєва (Львів), Богдан Якимович (докт. іст. н, доц., Львів).

 

Адреса редакції:

79008 м. Львів, вул. Валова, 18. к. 22.

редакція журналу “Просценіум”.

Телефони: (0322) 239 - 42 - 96, 239 - 42- 97.

E-mail: proscaenium@franko.lviv.ua

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

Реєстраційний номер КВ № 6029. УДК 7.072.2(051).

 

Просценіум
 
  Proscaenium

Випуск 1(1)2001

Випуск 1(2)2002

Випуск 2(3)2002

Випуск 3(4)2002

Випуск 1(5)2003

Випуск 2(6)2003

Випуск 3(7)2003

Випуск 1-2(8-9)2004

Випуск 3(10)2004

Випуск 1-2(11-12)2005

Випуск 3(13)2005

Випуск 2-3(15-16)2006

Випуск 1(17)2007

Випуск 2-3(18-19)2007

Випуск 1-2 (20-21), 2008

 

 

Issue 1(1)2001

Issue 1(2)2002

Issue 2(3)2002

Issue 3(4)2002

Issue 1(5)2003

Issue 2(6)2003

Issue 3(7)2003

Issue 1-2(8-9)2004

Issue 3(10)2004

Issue 1-2(11-12)2005

Issue 3(13)2005

Issue 2-3(15-16)2006

Issue 1(17)2007

Issue 2-3(18-19)2007

Issue 1-2 (20-21), 2008

 

Випуск 3 (22), 2008 
 

Issue 3 (22), 2008

 

Випуск 1-2 (23-24), 2009

Випуск 3(25)2009-1(26)2010

Випуск 2-3(27-28)2010

Випуск 1(29)2011

Випуск 2-3(30-31)2011

Випуск 1-3(32-34)2012

Випуск 1-3(35-37)2013

Випуск 1-3(38-40)2014

 

Issue 1-2 (23-24), 2009

Issue 3(25)2009-1(26)2010

Issue 2-3(27-28)2010

Issue 1(29)2011

Issue 2-3(30-31)2011

Issue 1-3(32-34)2012

Issue 1-3(35-37)2013

Issue 1-3(38-40)2014


© 2013 Розробка та підтримка сайту Остап Грицко