структура факультету
історія факультету
навчальні плани
Вчена Рада
спеціальності та спеціалізації
наукові видання
    

ПРО ФАКУЛЬТЕТ -> Презентація Демуцький Ліра

на головну

    

У час першого дня Форуму видавців у Львів, 13 вересня 2012р. відбулось перше засідання науково-методичного семінару кафедри музикознавства. Під час засідання було презентовано нотну збірку відомого українського музичного фольклориста Порфирія Демуцького (1860–1927) «Ліра і її мотиви», яка вважається одним із найповніших зібрань творів лірницького репертуару. Пропоноване перевидання містить також матеріали, присвячені життю та творчості її автора, коментарі й примітки фахівців минулого (В. Доманицький, К. Квітка, М. Грінченко) і сучасності (О. Богданова, Ю. Медведик). Зокрема, професором, доктором мистецтвознавства Юрієм Медведиком для перевидання написано вступну статтю, підготовлено джерелознавчий інципітарій пісенних текстів, а також підготовлено текстологічні коментарі в співпраці з доцентом Харківського національного університету ім. Василя Каразина філологом Ольгою Геращенко. Ініціатором, укладачем та видавцем збірника є кандидат філософських наук доцент кафедри теорії культури і філософії науки цього ж університету Олександр Савчук (м. Харків).

У роботі семінару взяли участь викладачі кафедри музикознавства та інших навчальних інституцій ЛНУ ім. І. Франка. Вступним словом засідання відкрив декан факультету, професор Олександр Козаренко, який наголосив на непересічності цього перевидання, унікальності українського кобзарсько-лірницького мистецтва. На цьому ж акцентував увагу слухачів й проф. Ю. Медведик, звернувши увагу на специфіку видання, жанрові особливості пісенно-псальмового репертуару лірників, рецепцію барокової духовнопісенної творчості у добу Романтизму тощо.

Згодом слухачі семінару з зацікавленням прослухали виступу О. Савчука, який до того ж є й вправним виконавцем на старосвітській кобзі, входить до Харківського кобзарського цеху. Слобожанський гість особливо ретельно зупинився на життєписі П. Демуцького, членів його родини, у тому числі сина – відомого кінооператора Данила Демуцького, який співпрацював з театром «Березіль», Олександром Довженком, зосібна у роботі над фільмами «Арсенал», «Земля».

Особливе зацікавлення викликала емоційна доповідь професора, доктора мистецтвознавця, відомого органолога, знаного композитора Ігоря Мацієвського (Російський інститут історії мистецтв, Санкт-Петербург), який теж, до речі, походить із Харкова, згодом здобував вищу музичну освіту у Львів та Ленінграді. Він презентував перевидання праці Гната Хоткевича «Музичні інструменти українського народу» (Харків: Видавець Савчук О. О., 2012).

Обидва видання безперечно мають не тільки історико-культурну та наукову вартість, але й з успіхом можуть використовуватися в навчально-методичному процесі, про що неодноразово наголошували численні учасники семінару. Належить відзначити й те, що працю «Ліра і її мотиви» рекомендовано до друку Вченою радою факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка, а одним із рецензентів виступив професор, доктор мистецтвознавства, декан факультету О. Козаренко.

Інформацію підготувала Юлія Черник,

старший лаборант кафедри музикознавства

 

 

 

   

   На фото зліва на право О. Козаренко. Ю. Медведик. О. Савчук

 

 

Слово про видання Ю. Медведика

 

 

    

  Записи П. Демуцького у виконанні кобзаря Львівського цеху

 

 

 

 Презентація О. Козаренком нової монографії - Мацівського SAM_6167 

 

 

 

Під час роботи семінару, на передньому плані, крайній зліва - проф. -. Маціївський

 

 


© 2012 Розробка та підтримка сайту Остап Грицко