Новини

Інтернет-лекція для учнів Середньої спеціалізованої загальноосвітньої школи №46 імені В.Чорновола з поглибленим вивченням англійської мови м. Львова

Додано: Вівторок, 11 листопада 2014 року о 10:31:54

10 листопада 2014 року завідувач кафедри, доц. Крохмальний Р.О. провів онлайн інтернет-лекцію для учнів 10-х класів Середньої спеціалізованої загальноосвітньої школи №46 імені В.Чорновола з поглибленим вивченням англійської мови м. Львова. Тема лекції:

«Тарас Шевченко: образ простий, загадковий і багатовимірний». Читати далі...

Представники кафедри бібліотекознавства і бібліографії відвідали лекцію проф. Томаша Ясінського (Польща)

Додано: Вівторок, 04 листопада 2014 року о 13:21:48

За сприянням генерального консульства Республіки Польщі у Львові та Національної бібліотеки імені Оссолінських (3 листопада 2014р.) деканат факультету іноземних мов та кафедра бібліотекознавсва і бібліографії організовали та провели зустріч з професором, доктором (у 1989р. захистив докторську дисертацію «Воскові таблиці в офісах надвіслянських міст Померанії» (видана у Познані, 1991р.)), медієвістом, автором 10 монографій, директором Бібліотеки Курницької Польської Академії Наук, завідувачем кафедри джерелознавства та допоміжних історичних дисциплін Інституту історії Університету імені Адама Міцкевича у Познані – Томашем Ясінським. Читати далі...

Студенти-бібліотекознавці відвідали Музей книги у Львові

Додано: Понеділок, 27 жовтня 2014 року о 11:12:07

24 жовтня 2014 року студенти ІІ і V курсів факультету культури і мистецтв, які навчаються за напрямом «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», відвідали Музей книги у Львові. У музеї вони ознайомилися з історією української книги від найдавніших до модерних часів.

Студенти побачили давні знаряддя письма, друкарню, у якій створювалися стародруки, взірці поліграфічного мистецтва ХVІ – ХVІІІ ст., мали змогу простежити, як удосконалювалася книжкова справа, зокрема художнє оздоблення книги, майстерність її виготовлення. Завдяки різноманітним експозиціям музею студенти отримали нову інформацію про книгу. Читати далі...

Жовтневе засідання науково-методичного семінару кафедри

Додано: Середа, 22 жовтня 2014 року о 17:04:27

21 жовтня 2014р. відбулося чергове засідання науково-методичного семінару кафедри бібліотекознавства і бібліографії. Із доповіддю «Поліконцептуальність сучасних бібліографознавчих теорій» виступила Галина Біловус, яка наголосила на багатовекторності концепцій у бібліографознавстві. Коротко окресливши шляхи розвитку традиційних (книгознавчої й неокнигознавчої) концепцій, автор докладно висвітлила питання формування новітніх бібліографознавчих парадигм, як-от: документографічної, інформографічної, культурологічної, когнітографічної, комунікативної тощо, подала наукове обґрунтування метасистеми бібліографії, становлення й існування бібліографічних теорій у певний період розвитку, порушила питання змін класичних концепцій і появу нових, їх апробацію в освітній сфері. Читати далі...

Наукова конференція до 10-ліття заснування факультету культури і мистецтв

Додано: Четвер, 02 жовтня 2014 року о 09:44:09

З нагоди 10-ліття заснування факультету культури і мистецтв 30 вересня – 2 жовтня 2014 року було організовано і проведено Всеукраїнську Науково-практичну конференцію «Мистецька освіта в класичному Університеті: традиції, сучасність та перспективи». Викладачі кафедри взяли активну участь у роботі секції бібліотекознавства, книгознавства та бібліографії, яка працювала у Всеукраїнський день бібліотек (30.09.2014).
Учасники секційного засідання: Читати далі...

Студенти-бібліотекознавці взяли участь у відкритті V Львівського бібліотечного форуму

Додано: П'ятниця, 12 вересня 2014 року о 09:38:37

У межах 21-го Міжнародного книжкового «Форуму видавців у Львові» було проведено V Львівський бібліотечний форум (10-13 вересня 2014 р.), організований Українською бібліотечною асоціацією. Студенти напряму «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» взяли участь у відкритті V Львівського бібліотечного форуму 10 вересня 2014 року. Цьогорічна тема Бібліотечного форуму - «Бібліотек@ - відкритий світ».

Представники кафедри взяли участь у роботі круглого столу «Бібліотечна освіта»

Додано: Понеділок, 15 вересня 2014 року о 11:36:00

У рамках XXI-го Міжнародного книжкового «Форуму видавців у Львові» та V Львівського бібліотечного форуму «Бібліотек@ – відкритий світ», викладачі кафедри бібліотекознавства і бібліографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка 11.09.2014 взяли участь у роботі круглого столу Бібліотечна освіта (Українська академія друкарства, вул. Підвальна, 19, ауд. 50), де було обговорено актуальні питання з бібліотекознавства та бібліотечної освіти загалом, а саме: Читати далі...

Вересневе засідання науково-методичного семінару кафедри

Додано: П'ятниця, 12 вересня 2014 року о 13:51:17

Асистент Сирота Л.Б. виступила із доповіддю на тему «Проблеми викладання дисципліни «Загальне книгознавство». Викладачі кафедри активно взяли участь в обговоренні визначеної проблематики.

Було висловлено ряд конструктивних пропозицій щодо вдосконалення навчально-методичного забезпечення викладання цієї дисципліни.

Зустріч із першокурсниками

Додано: Вівторок, 2 вересня 2014 року о 12:43:56

1 вересня 2014 року на кафедрі бібліотекознавства та бібліографії відбулася традиційна зустріч-знайомство із першокурсниками. Учасники зустрічі – викладачі кафедри і студенти-першокурсники - поділилися думками щодо прагнень до творчої навчальної співпраці і наукових перспектив.

Міжнародне стажування на кафедрі бібліотекознавства та бібліографії

Додано: Середа, 25 червня 2014 року о 15:27:52

Згідно з договором про співпрацю між Львівським і Вроцлавським університетами упродовж 12 – 22 червня 2014 року на кафедрі бібліотекознавства та бібліографії факультету культури і мистецтв стажувалися польські науковці: доктор ґабілітований Божена Коредчук і доктор Галіна Русінська-Ґєртих. Б. Коредчук – професор, директор, а Г. Русінська-Ґєртих – ад’юнкт, керівник післядипломних кваліфікаційних студій Інституту наукової інформації та бібліотекознавства Вроцлавського університету. У колі наукових зацікавлень учених – польська книжкова культура Львова ХVІІІ – ХХ ст. Чимало часу дослідниці провели у наукових бібліотеках та архівах Львова, займаючись пошуком матеріалів про польське книговидання у нашому місті. Божена Коредчук і Галіна Русінська-Ґєртих подарували кафедральній бібліотеці кілька останніх видань Інституту наукової інформації та бібліотекознавства, а також запросили викладачів кафедри на наукову конференцію «Методи і засоби досліджень цифрових видань та їх читачів/користувачів», яку організовує Інститут 3 – 5 грудня 2014 року.

Червневий науково-методичний семінар кафедри

Додано: П'ятниця, 20 червня 2014 року о 09:08:25

Чергове засідання науково-методичного семінару кафедри бібліотекознавства і бібліографії відбулося 11 червня 2014 р. Асистент Білоусова Р.З. запропонувала доповідь «Творчий доробок Василя Щурата: бібліографічний аспект». Доповідач окреслила багатогранний доробок Василя Щурата як літературознавця, фольклориста, публіциста, поета, перекладача, педагога; булозвернено увагу учасників семінару націлу низку бібліографічних праць, їх особливостіу щирокому та прикладному контексті. Підсумовуючи доповідь асист. Р.З. Білоусова обґрунтувала потребу скласти бібліографічний покажчик, який би акумулював увесь творчий і науковий доробок В. Щурата, усі щуратознавчі дослідження, які вийщли друком в Україні та за її межами.

Учасники семінару взяли участь у жвавому і змістовному обговоренні зактуалізованих проблем, відзначили перспективи майбутніх наукових пошуків у межах визначеної теми.

Квітневе засідання науково-методичного семінару кафедри

Додано: Понеділок, 5 травня 2014 року о 14:29:12

29 квітня 2014 р. відбулося чергове засідання науково-методичного семінару кафедри. Із доповіддю «Вплив бібліотечної реклами на психологію читача» виступила ст. викл. Пугач Л.Ю.

Доповідач зазначила, що сьогодні відбувається переосмислення ролі та місця бібліотечно-інформаційної установи в задоволенні інформаційних потреб і запитів сучасного користувача за допомогою стрімкого зростання інформаційних технологій, збільшення потоків інформаційних ресурсів. Реклама почала відігравати роль інструмента, за допомогою якого читачі знають все або майже все про бібліотеку. Специфіка рекламної діяльності в бібліотечній сфері визначається тим, що реклама одночасно виступає і як елемент маркетингу, і як суттєвий компонент культури. Читати далі...

VІI Студентська наукова конференція. Культурно-мистецькі процеси в Україні в контексті європейського наукового простору

Додано: Четвер, 24 квітня 2014 року о 09:26:53

10 квітня 2014 р. о 10. 00 год. (ауд. 1, Валова, 18) відбулася VІI щорічна студентська наукова конференція «Культурно-мистецькі процеси в Україні в контексті європейського наукового простору», секцію бібліотекознавчих студій якої відкрив проректор з науково-педагогічної роботи, в.о. завідувача кафедри бібліотекознавства і бібліографії, доцент Крохмальний Р.О.

Гостем конференції була Людмила Анатоліївна П’ясецька – керівник інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку» Львівської обласної бібліотеки для юнацтва (пл. Ринок, 9). Читати далі...

Березневе засідання науково-методичного семінару кафедри

Додано: Четвер, 3 квітня 2014 року о 10:53:12

24 березня 2014 року відбулося чергове засідання кафедрального семінару. Березневе засідання було присвячено до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. З доповіддю на тему «ШЕВЧЕНКОЗНАВЧІ СТУДІЇ ВЧЕНИХ ФРАНКОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ: БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯДПУБЛІКАЦІЙ 2004–2013 РР.»виступила доцент Біловус Г.Г. Читати далі...

Семінар у лютому 2014 року

Додано: Вівторок, 4 березня 2014 року о 15:49:43

28 лютого 2014 року відбулося чергове засідання семінару кафедри на тему Особливості комплектування літератури Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка упродовж 1939 – 1953 рр. Доповідач - Л.Б. Сирота.

Доповідач повідомила, що значна частина літературно-художніх книжок, виданих до 1939 р., була недоступна читачам Наукової бібліотеки (далі – НБ) ЛНУ імені Івана Франка, оскільки від 1945 р. розпочалося формування бібліотечного книгосховища з поміткою "спецфонд" Щороку складалося близько 30 – 40 актів передачі книжок до спецфонду чи на їх знищення. Після 1952 р. таких актів було значно менше. Цю роботу у бібліотеці проводила так звана 9 таємна частина (ІХ сч). Читати далі...

Листопадове засідання науково-методичного семінару кафедри

Додано: Четвер, 21 листопада 2013 року о 09:33:23

12 листопада відбулося чергове засідання науково-методичного семінару кафедри. Із доповіддю «Обліково-реєстраційна документація як джерело реконструкції бібліотеки Михайла Павлика» виступила асист. Чирук Є. Г. Доповідач зазначила, що М. Павлик формував приватну бібліотеку, яку разом із багатим історичним архівом заповів Національному музеєві у Львові. Відтак, відомості для реконструкції складу заанонсованої бібліотеки, переданої у фонди музею у 1911 р., можна отримати із «Книги вступу» музею. Як вказала доповідач, представлені у «Книзі вступу» записи видань дозволяють окреслити коло взаємин М. Павлика з відомими постатями кінця ХІХ – початку ХХ століття, з якими його пов’язувала спільна професійна та громадська діяльність, особисті стосунки, листування. Видання книжкової колекції М. Павлика ілюструють також його професійні та наукові інтереси, літературно-публіцистичний, дослідницький і видавничий доробок, читацькі зацікавлення, політичні та особистісні переконання. Тут представлені історичні, суспільно-політичні, економічні, географічні, юридичні, педагогічні, філологічні праці, художні та релігійні твори тощо. Окрім книг, бібліотека М. Павлика містила серійні та періодичні видання, брошури, відбитки публікацій, карти, фотодокументи. Читати далі...

Відбулось жовтневе засідання науково-методичного семінару

Додано: Вівторок, 5 листопада 2013 року о 17:40:34

У вівторок, 29 жовтня, у рамках чергового засідання науково-методичного семінару кафедри доцент Демчук Н.Р. виступила із доповіддю: «Бібліотечна соціоніка та соціонічна бібліотерапія». Доповідач, зокрема, обґрунтував потребу використання новітніх теорій і концепцій бібліотечно-інформаційного профілю, оскільки сучасний інформаційний простір, зокрема, його глобальний гіпертекстовий контент потребує адекватних методик інформаційного метаболізму. Соціоніка (автор – Аушра Аугустінавічюте) з'явилась як синтез теорій К. Г. Юнга про психологічні типи та А. Кемпінського про інформаційний метаболізм. Нині соціоніку позиціонують як, зокрема, науку про стійкі типи мислення, типи психоінформаційних систем, доктрина якої базується на основі аналізу закономірностей обміну інформацією (людина – це психоінформаційна система, яка використовує притаманні їй канали зв'язку), може бути основною для низки бібліотечно-інформаційних концепцій. Відтак, доцент Демчук Н.Р. висловила думку про те, що бібліотечна соціоніка та соціонічна бібліотерапія – інноваційні форми бібліотечного обслуговування, що використовуючи теорію інформаційного метаболізму, вирішують основні актуальні питання сучасної бібліотечно-інформаційної галузі – максимально оптимізувати коефіцієнт корисної дії будь-якої вербальної чи невербальної інформації. Читати далі...

Чергове засідання науково-методичного семінару кафедри

Додано: Вівторок, 17 вересня 2013 року о 16:34:26

16 вересня 2013 року відбулося чергове засідання науково-методичного семінару кафедри бібліотекознавства і бібліографії. Доцент Крохмальний Р.О. виступив із доповіддю на тему: «Інтернет-технології у навчальній роботі кафедри». Читати далі...

Студенти і викладачі кафедри взяли участь у ярмарку «Бібліотечні інновації для громад: створюємо майбутнє»

Додано: П'ятниця, 12 липня 2013 року о 14:44:34

9–10 липня 2013 року у Львові за сприяння Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки, Львівської міської громадської організації «Інститут політичних технологій» відбувся ярмарок «Бібліотечні інновації для громад: створюємо майбутнє». Приміщення для проведення заходу надав Український католицький університет.

«Бібліоміст» організував проект – Міжрегіональний ярмарок «Бібліотечні інновації для громад: створюємо майбутнє», який проведуть у 5 різних областях України, фіналом і місцем підведення підсумків буде традиційний Всеукраїнський ярмарок у Києві. Учасники, будуть відібрані за результатами конкурсу на основі аналізу якості поданих заявок та мотивації взяти участь в роботі. Читати далі...

Інформація про участь у Міжнародній науково-практичній конференції бібліотек вищих навчальних закладів

Додано: Понеділок, 27 травня 2013 року о 19:21:58

«Перспективи розвитку університетських бібліотек на шляху розбудови суспільства знань»

Львів, 21–23 травня 2013 р.

Кафедра бібліотекознавства і бібліографії

Інформація
про участь у XII Міжнародній науково-практичній конференції бібліотек
вищих навчальних закладів

Секція 3
Історія та тенденції розвитку бібліотеки
як інформаційно-освітньої структури


Керівник секції - Крохмальний Роман, Айвазян Олена
Секретар секції – Труш Володимир

Засідання – 23 травня, 9:00год.;
вул. Валова, 18, ауд. ім. Леся Курбаса

Крохмальний Роман, доцент, в. о. завідувача кафедри бібліотекознавства і бібліографії, проректор з науково-педагогічної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка виголосив доповідь на тему: «Інтернет-технології, бібліотеки, навчальний процес: шляхи розвитку, виклики і проблеми». У процесі мультимедійної презентації Р.Крохмальний поділився своїми думками щодо стану впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у сфері освіти і науки; порушив проблеми змін традиційних і появу нових бібліотечних функцій; особливості сучасної конкуренції традиційних методів та інформаційних технологій; спробував окреслити вектор розвитку освіти в умовах «оцифрування» сучасного інформаційного суспільства. Читати далі...

Чергове засідання науково-методичного семінару кафедри

Додано: П'ятниця, 21 червня 2013 року о 11:09:10

12 червня 2013 р. відбулося чергове засідання науково-методичного семінару кафедри бібліотекознавства і бібліографії. Асистент І.Я. Петрій виступив із доповіддю на тему: «Висвітлення подій Першої світової війни у тогочасній періодиці Львова». Під час виступу було висвітлено долю основних львівських періодичних видань, динаміку змін їхньої редакційної політики, спектр тем, які вони розглядали на своїх сторінках та принципи втручання в редакційну роботу австро-угорського та російського цензурних відомств. Доповідач Петрій І. лаконічно охарактеризував основні питання та явища відображені у тогочасних періодичних виданнях, наголосив на перевагах та недоліках преси воєнного часу як історичного джерела. Читати далі...

Чергове засідання науково-методичного семінару кафедри

Додано: П'ятниця, 17 травня 2013 року о 12:18:54

15 травня 2013 р. відбулося чергове засідання науково-методичного семінару кафедри бібліотекознавства і бібліографії. Старший викладач Труш В.В. виступив із доповіддю на тему: «Іларіон Свєнціцький як бібліограф». Доповідач ґрунтовно висвітлив проблему, заманіфестовану назвою доповіді, висвітлив її у двох взаємодоповнювальних аспектах: теоретико-практична бібліотечна робота Іларіона Свєнціцького та діяльність науковця в бібліотечних товариствах і громадських організаціях у галузі бібліотечної справи. Огляд діяльності І. Свєнціцького в бібліотеці Народного Дому, книгозбірні Ставропігійського Інституту, приватній бібліотеці А. Петрушевича, Національному музеї, його діяльність у товаристві "Союз українських наукових робітників книгозбірень і музеїв у Львові", бібліографічній комісії НТШ, Українському науковому товаристві, участь у першому Міжнародному бібліотечно-бібліографічному конгресі (Італія) засвідчує чималий внесок науковця у становлення й розвиток української бібліографії. Володимир Труш наголосив, що результатом багатоаспектної діяльності І. Свєнціцького в галузі бібліотечної справи стала низка публікацій в яких висвітлено погляди науковця щодо стану та перспектив розвитку української бібліографії та бібліотечної справи. Читати далі...

22 квітня 2013 року відбувся науковий семінар кафедри

Додано: Понеділок, 29 квітня 2013 року о 22:49:04

Тема наукового семінару: «Михайло Рудницький як редактор і видавець», доповідач – асист. кафедри бібліотекознавства і бібліографії, канд. філол. наук Л.Б. Сирота.

Науковий семінар відбувся 22 квітня 2013 року о 16 год. 30 хв. Читати далі...

VІ Студентська наукова конференція.
Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору

Додано: Понеділок, 22 квітня 2013 року о 15:46:43

18 квітня 2013 р. відбулася VІ щорічна студентська наукова конференція «Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору», секцію бібліотекознавчих студій якої відкрив проректор з науково-педагогічної роботи, в.о. завідувача кафедри бібліотекознавства і бібліографії, доцент Крохмальний Р.О. Читати далі...

Чергове засідання науково-методичного семінару кафедри

Додано: Вівторок, 26 березня 2013 року о 11:41:15

18 березня 2013 р. відбулося чергове засідання науково-методичного семінару кафедри бібліотекознавства і бібліографії. Асистент Седляр О.В. виступив із доповіддю на тему: «Альманах “Вінок русинам на обжинки” – спільний видавничий проект Івана та Якова Головацьких». У своєму виступі доповідач розглянув процес упорядкування, підготовку до друку, видання та розповсюдження двох випусків альманаху “Вінок русинам на обжинки” (Відень, 1846, 1847), який видавали брати Іван та Яків Головацькі.

Олександр Седляр звернув увагу на зміст альманаху та особистий внесок Івана та Я.Головацьких у його наповнення. Наголосив на важливості фінансового чинника під час реалізації цього видавничого проекту; пошук коштів на друк був нелегким завданням для видавців. Підкреслив, що розповсюдження “Вінка” відбувалося насамперед у середовищі рідних та знайомих братів Головацьких, адже розповсюдження руської світської і не призначеної для потреб школи літератури у Галичині перед 1848 р. було дуже слабо розвинене. Читати далі...

Інформація про участь у Звітній науковій конференції

Додано: Вівторок, 19 лютого 2013 року о 14:12:01

Кафедра бібліотекознавства і бібліографії

Інформація
про участь у Звітній науковій конференції
Львівського національного університету імені Івана Франка
за 2012 р.

Секція культури та мистецтв
Підсекція бібліотекознавства, бібліографії та інформаційних технологій


Керівник підсекції – доц. Крохмальний Р.О.
Секретар підсекції – cт. лаб. Бойко О.І.

Засідання – 6 лютого,10:00год.;
вул. Валова,18, ауд. 20


У доповіді «Василь Щурат – дослідник книжкових пам’яток» асистент кафедри Білоусова Р.З. окреслила багатогранну діяльність Василя Щурата як громадського діяча, літературознавця, перекладача, публіциста, дослідника книжкових пам’яток української та світової літератури. Читати далі...

Науковий семінар-нарада

Додано: Понеділок, 18 лютого 2013 року о 12:03:47

13 лютого 2013 р. відбулося чергове засідання науково-методичного семінару кафедри бібліотекознавства і бібліографії на тему: «Трансформація завдань і місії бібліотеки в умовах інформаційного суспільства». Старший викладач Біловус Г. Г., асистенти Білоусова Р. З. та Чирук Є. Г. окреслили питання нових викликів суспільства до бібліотеки як системоутворюючої соціальної інформаційної установи. З-поміж інших актуальних проблем сучасної бібліотекознавчої теорії викладачі виокремили нагальну потребу змін діяльнісної концепції бібліотеки, трансформацію практики обслуговування від найпростіших операцій формування та зберігання документного фонду й надання його у користування до повноцінного забезпечення вільного доступу до інформації в мережі Інтернет для користувачів усіх категорій. Зокрема, обґрунтували необхідність розвитку інноваційної діяльності та маркетингової стратегії бібліотечної політики, критерії оцінки інформаційних ресурсів Інтернет.

У процесі обговорення теми семінару відбулася жвава дискусія, в якій взяли активну участь усі учасники засідання.

Про підвищення кваліфікації

Додано: Четвер, 14 лютого 2013 року о 17:17:23

Із 04 по 08 лютого 2013 року старший викладач кафедри бібліотекознавства і бібліографії Біловус Галина Григорівна та асистент Чирук Євангеліна Гордіївна підвищували кваліфікацію в Інституті післядипломної освіти Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. Під час навчання викладачі ознайомилися з сучасними європейськими підходами до методики викладання та змісту бібліотечних дисциплін. Провідні тренери та автори-розробники програм підвищення кваліфікації бібліотекарів Головного тренінгового центру (І. Шевченко, Я. Хіміч, В. Пашкова, О. Пашков, В. Загуменна, Т. Якушко) зосередилися на методиці викладання та змістовній складовій шести модулів. Зокрема, йшлося про нові бібліотечні послуги з використанням інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці, інноваційні зміни на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек, інтелектуальну свободу та доступність інформації, адвокацію як представлення інтересів бібліотек, технології веб 2.0 для бібліотек і користувачів. Читати далі...

Інформація про стажування

Додано: Четвер, 31 січня 2013 року о 15:11:49

21 - 25 січня 2013 року асистент кафедри бібліотекознавства і бібліографії факультету культури і мистецтв БІЛОУСОВА Роксана Зіновіївна проходила стажування в Інституті післядипломної освіти Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України. Тема курсу – «Методика та зміст викладання бібліотечних дисциплін з урахуванням сучасних підходів до Європейської освіти». Читати далі...

Про засідання науково-методичного семінару кафедри

Додано: П'ятниця, 14 грудня 2012 року о 11:44:08

11 грудня 2012 р. відбулося чергове засідання науково-методичного семінару кафедри. Ст.викл. кафедри Л. Ю. Пугач виступила із доповіддю на тему: «Суспільно-комунікаційна система (СКС): еволюція соціальних комунікацій». Читати далі...

Чергове засідання науково-методичного семінару кафедри

Додано: П'ятниця, 23 листопада 2012 року о 11:58:01

22 листопада 2012р. відбулося чергове засідання науково-методичного семінару кафедри. Асистент Чирук Є.Г. виступила із доповіддю на тему: «Михайло Павлик – укладач першої бібліографії Івана Франка». Читати далі...

Засідання науково-методичного семінару

Додано: Середа, 14 листопада 2012 року о 22:51:18

13 листопада 2012 року на кафедрі відбулось чергове засідання науково-методичного семінару. Доцент Демчук Н.Р. виступила із доповіддю на тему: «Принципи і методика укладання збірника тестових завдань для перевірки рівня успішності студентів напряму ОКР Магістр - «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія».

Н.Р.Демчук представила мультимедійну презентацію, у якій детально розкрила мету, завдання та структуру майбутнього збірника тестових завдань, відповіла на численні запитання учасників семінару. У процесі активного обговорення доповіді відбулася жвава дискусія, під час якої учасники засідання висловили ряд конструктивних пропозицій щодо удосконалення видання. Читати далі...

Засідання міждисциплінарного наукового семінару Modus Legendi

Додано: Четвер, 01 листопада 2012 року о 15:34:41

24 жовтня 2012 року відбулося засідання міждисциплінарного наукового семінару Modus Legendi на тему: "Проблеми застосування авторського права в сучасних електронних бібліотеках", у якому активну участь брали студенти та випускники кафедри бібліотекознавства і бібліографії (вул. Драгоманова, 17 гол. чит. зал).

Науково-методичний семінар кафедри у вересні 2012 року

Додано: П'ятниця, 05 жовтня 2012 року о 14:11:28

27 вересня 2012 року на кафедрі відбулось чергове засідання науково- методичного семінару. Старший викладач кафедри Біловус Г.Г. виступила із доповіддю на тему: «Бібліографування української періодики як складова національної бібліографії» (на прикладі укладання бібліографічного покажчика змісту театрознавчого журналу «Просценіум»). Читати далі...

Вітання

Додано: Середа, 03 жовтня 2012 року о 16:02:41

Колектив кафедри бібліотекознавства і бібліографії вітає Романюка Мирослава Миколайовича – доктора історичних наук, професора, генерального директора ЛННБ України ім. В. Стефаника, члена-кореспондента Академії наук України з присвоєнням почесного звання "Заслужений діяч науки і техніки України"

Хроніка подій

Додано: Вівторок, 25 вересня 2012 року о 16:42:12

3 вересня – День першокурсника. На факультеті культури і мистецтв (об 11:30 год. в Актовій залі імені Кос-Анатольського по вул. Валова, 18) відбулась урочиста зустріч студентів з деканом факультету проф. Козаренком О. В. та завідувачами кафедр. Після зустрічі студенти першого курсу напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» познайомилися з викладачами кафедри бібліотекознавства і бібліографії. Читати далі...

Інформація про участь у Всеукраїнській конференції «Книга і бібліотека в системі науково-інформаційного забезпечення університетської науки і освіти» за 2012 р.

Додано: Понеділок, 14 травня 2012 року о 19:28:39

Організатори проведення: кафедра бібліотекознавства і бібліографії та Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка

Пленарне засідання – 26 квітня, 14.00;
вул. Драгоманова,17,
Читальний зал періодики Наукової бібліотеки

Пленарне засідання конференції відкрив проректор з науково-педагогічної роботи Крохмальний Р.О. На пленарному засіданні виступили 8 доповідачів. Виступи були цікаві та змістовні. В другій половині дня учасники конференції працювали в двох секціях. Читати далі...

Науково-методичний семінар кафедри у березні 2012 року

Додано: Середа, 21 березня 2012 року о 16:11:45

Асистент Пугач Л.Ю. Виступила із доповіддю на тему: «Книга як предмет дослідження в циклі (системі) допоміжних наукових дисциплін бібліотекознавства і інформаційних наук». Розкрила і обґрунтовала значення книги у системі викладання циклу дисциплін «Допоміжні наукові дисципліни бібліотекознавства і інформаційних наук», оскільки історія книги входить у великий комплекс наук про книгу та книжкову справу. Це надзвичайно широка галузь, про рамки якої триває дискусія і сьогодні. У вивченні історії книги допомагають допоміжні наукові дисципліни, кожна з яких має притаманні їй завдання та методи, об’єкт та предмет дослідження, за допомогою яких окреслюється форма та зміст книги. Особливу увагу заслуговує палеографія, філігранологія, інкунабулознавство, історичне джерелознавство та низка інших наукових дисциплін, які розкривають вагоме значення для суспільства вцілому та для студентів напряму «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» зокрема. Читати далі...

Студентська конференція

Додано: П'ятниця, 16 березня 2012 року о 17:21:31

15 березня 2012 р. о 10:00 год. (вул. Валова, 18) відбулася щорічна наукова студентська конференція, яку відкрив проректор з науково-педагогічної роботи, в.о. завідувача кафедри бібліотекознавства і бібліографії, доцент Крохмальний Р. О.

Честь розпочати студентську конференцію мали студенти-старшокурсники. Зокрема, Балицька О. виголосила доповідь «Бібліографічні зацікавлення Якова Головацького», Кадикало М. – «Видавнича діяльність «Союзу українок», Свідрик І. – «Концепції формування бібліотечних ресурсів в умовах розвитку технологій Веб 2.0», Мухар М. – «Допоміжні історичні дисципліни як аспект дослідження і практичної діяльності Ярослава Дашкевича». Читати далі...

Науково-методичний семінар кафедри у лютому 2012 року

Додано: Вівторок, 14 лютого 2012 року о 12:14:51

Доцент Демчук Н.Р. виступила із доповіддю «Актуальні поблеми сучасного книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства»: завдання, зміст, структура курсу». Доповідач зазначила, що маючи переконання, що у наукову книгозбірню XIX століття мусить прийти професіонал, німецький бібліотекознавець, директор університетської бібліотеки у Галлі Отто Гартвіг був переконаний, що професійному зростанню бібліотекаря особливо сприятиме фахова преса. Відтак, він заснував перший у Європі «Журнал для бібліотекознавців» і перше професійне об’єднання бібліотекарів «Союз німецьких бібліотекарів». Відтоді фахова книгознавча, бібліотечно-бібліографічна періодика стала невід’ємним атрибутом книгознавчої, бібліотечно-бібліографічної теорії та практики, як тип видань, яке найбільш мобільно реагує на актуальні питання й проблеми. Спецсемінар «Актуальні проблеми сучасного книгознавства бібліотекознавства, бібліографознавства (за матеріалами фахової періодики)» є одним із підсумкових, фундаментальних і обов’язкових для фахової підготовки спеціалістів бібліотечно-інформаційної галузі. Дослідження та висвітлення становлення й розвитку фахової періодики, як невід’ємного атрибуту становлення й існування галузі у конкретний історичний період у зв’язку з інформаційним запитами фахівців та можливостями документно-інформаційних систем сприяє комплексному уявленню про роль і значення конкретного часопису й загалом масиву фахових періодичних видань для становлення та розвитку українського та світового книгознавства.

Засідання науково-методичного семінару у грудні 2011 року

Додано: Понеділок, 26 грудня 2011 року о 11:42:33

Асистент Пугач Л.Ю. окреслила специфіку реклами як складової маркетингу у системі активізації та модернізації бібліотеки. Оскільки книгозбірні як соціальні інститути випускають певного роду продукцію та послуги, що мають споживчу вартість, мають підстави використовувати маркетингові інструменти. Висвітлено основні методи маркетингової діяльності, компетентність бібліотеки на інформаційному ринку. Проаналізовано апробовані форми бібліотечно-бібліографічної реклами, які проводять бібліотеки. Зроблено акцент на два види реклами: внутрішньо-та зовнішньо-бібліотечну.

Засідання Студентської секції Української бібліотечної асоціації

Додано: Понеділок, 28 листопада 2011 року о 12:45:59

25 листопада 2011 р. з 15.00 до 16.00 год. відбулося перше засідання Студентської секції Української бібліотечної асоціації – веб-семінар «Перспективи бібліотечно-інформаційної професії: погляд студентської молоді».

Засідання секції проходило інтерактивно в мережі Інтернет через програму Skype. Участь у веб-семінарі взяли студенти та викладачі ВНЗ Києва, Луганська, Львова та Харкова під керівництвом президента УБА, кандидата педагогічних наук, доцента, заслуженого працівника культури України Шевченко Ірини Олександрівни. Читати далі...

Засідання науково-методичного семінару у листопаді 2011 року

Додано: Четвер, 24 листопада 2011 року о 16:35:24

Старший викладач Труш В.В. висвітлив основні аспекти книгознавчого доробку Іларіона Свєнціцького. Проаналізував теоретичні погляди та практичні підходи у творчості дослідника щодо структури, методології, завдань і перспектив розвитку книгознавства як науки. Здійснив спробу виокреслити загальну концепцію книгознавчих поглядів І. Свєнціцького.

Засідання науково-методичного семінару у листопаді 2011 року

Додано: П'ятниця, 18 листопада 2011 року о 12:54:06

Асистент Чирук Є.Г. виступила з доповіддю «М. Павлик – укладач персональної бібліографії М. Драгоманова». Доповідь була присвячена аналізу «Спису праць М. П. Драгоманова», який уклав М. Павлик та опублікував у 1896 р. у збірнику матеріалів «Михайло Петрович Драгоманов. 1841–1895. Єго юбилей, смерть, автобіографія і спис творів». Представлено основний зміст передмови від укладача, де окреслено ступінь повноти представлення праць М. Драгоманова, вказано основні недоліки покажчика. Детально охарактеризовано принципи подачі матеріалу у бібліографічному покажчику. Окрему увагу приділено діяльності М. Павлика щодо упорядкування наукового і літературного доробку М. Драгоманова.

Засідання науково-методичного семінару у жовтні

Додано: Середа, 12 жовтня 2011 року о 14:41:45

Відбулось обговорення робочої програми наукового семінару старшого викладача Біловус Г.Г. «Методика укладання бібліографічних покажчиків».

Засідання науково-методичного семінару у вересні

Додано: Четвер, 15 вересня 2011 року о 17:19:52

Доцент Крохмальний Р.О. виступив із доповіддю «Про методичні посібники і підручники». Окреслено, зокрема питання жанрово-тематичної специфіки цих видів навчальних видань, концепції структури, особливостей побудови відповідно до навчальних завдань і вимог освітнього процесу вищої школи.

- Новини -

All rights reserved © 2012 - 2018, Гах Ярослав