КАФЕДРА  МУЗИКОЗНАВСТВА

ПРО ФАКУЛЬТЕТ -> Кафедра музикознавства

на головну


КАФЕДРУ МУЗИКОЗНАВСТВА створено на підставі ухвали Вченої ради ЛНУ ім. Івана Франка від 25 травня 2011. Завідувач кафедри доктор мистецтвознавства, професор Медведик Юрій Євгенович.

Перше засідання кафедри відбуло 01.09.2011 р., на якому було обговорено основні засади діяльності кафедри, концепцію їїстановлення та розвитку, шляхи вдосконалення навчально педагогічного процесу та наукової діяльності викладачівкафедри, яка зосереджується уплощині музикознавчої та етномузикознавчої проблематики. Розпочато роботу щодо удосконалення навчальних планів факультету з метою поглибленого вивчення дисциплін музикознавчого циклу.

Викладачі кафедрисистематично беруть участь у різноманітних всеукраїнських та міжнародних конференціях. Від 2011 р. кафедра у міжнародний День музики проводить наукову конференцію «Університетське музикознавство» за участю провідних українських та зарубіжних дослідників, зокрема, серед доповідачів були музикологиз Польщі, Росії, Німеччини, Словаччини, США та ін. країн.

Неодноразово учасниками щомісячного науково-методичного семінару, що проводить кафедра, були дослідники з-за кордону, зокрема Тарас Філенко, Віктор Марків (США),  Ігор Мацієвський (Росія). Також кафедра поступово нав’язує міжнародні контакти з музикологами сусідніх країн (Польща, Словаччина, Німеччина, Бельгія).

Два викладачі кафедри (проф. Ю. Медведик та доц. В. Пасічник) є членами Національної спілки композиторів України та Наукового товариства ім. Шевченка.

Ст. викл. О. Коломиєць є членом Міжнародної ради з питань традиційної музики (ICTM) при ЮНЕСКО. Вона ж активно працює над дослідженням фольклорних традицій народів Індії, завершує кандидатську дисертацію з цих питань.

Проф. Ю. Медведик за період від 2011 р. систематично працює в рамках різноманітних міжнародних наукових проектів, що фінансуються німецькими дослідницькими фондами (DFG, DAAD, KAAD, Фондом ГайнріхаҐерца). З липня 2014 р. він є співголовою дослідницького проекту з вивчення східнослов’янської духовної пісенності доби Бароко. Участь у цьому Проекті беруть славісти з України, Німеччини, Словаччини та Бельгії.

Загалом викладачами кафедри за період від її створення опубліковано  понад 50 наукових праць в українських та міжнародних виданнях, а також 3 науково-методичні посібники, один із них з грифом МОН України.

 

СКЛАД КАФЕДРИ

МЕДВЕДИК ЮРІЙ ЄВГЕНОВИЧ, доктор мистецтвознавства, професор,завідувачкафедри;членНаціональноїспілкикомпозиторівУкраїни

ЄФІМЕНКО АДЕЛІНА ГЕЛІЇВНА, доктор мистецтвознавства, професор 

САЛДАН СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА, кандидат мистецтвознавства, доцент

ДУБРОВНИЙ ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ, кандидат мистецтвознавства, доцент

ПАСІЧНИК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ,кандидат мистецтвознавства, доцент,член НаціональноїспілкикомпозиторівУкраїни

КУШНІРЕНКО ОЛЬГА АНДРІЇВНА, ст. викладач, секретар Вченої дади факультету

КОЛОМІЄЦЬ ОЛЬГА ІГОРІВНА, ст. викладач

 

 


 

© 2014 Розробка та підтримка сайту Остап Грицко