КАФЕДРА  ХОРОВОГО СПІВУ

ПРО ФАКУЛЬТЕТ -> Кафедра хорового співу

на головну


        Кафедра хорового співу – заснована 1 вересня 2011 р. на факультеті культури і мистецтв. Завідувач кафедри – народний артист України, професор Яциняк Василь Ількович. На кафедрі працюють: Доктор мистецтвознавства, професор Целай-Якименко Олександра Сергіївна, доценти Демцюх Зеновій Миколайович, Ковбасюк Михайло Юліанович, старші викладачі Телюк Михайло Андрійович, Камінська Марія Михайлівна,  Антків Юрій Богданович, Білоус Орися Іванівна, Мельничук Оксана Йосипівна, асистенти Морозова Наталія Миколаївна, Слєсарева Людмила Олександрівна, Теодорович Світлана Олександрівна та старший лаборант Скочиляс Юліана Степанівна.

         На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів за напрямком «музичне мистецтво» за спеціальністю «хоровий диригент». Тематика наукових досліджень охоплює проблеми української музичної медієвістики, історії хорового співу, теорії і практики роботи з хором, традицій хорового мистецтва Галичини тощо.

         Основні публікації та роботи членів кафедри:

         Цалай-Якименко Олександра Сергіївна:

1. Взаємодія "Схід - Захід" і Берестейська унія в становлення музичного бароко в Україні . - «Берестейська унія і українська культура 17 ст.», Львів, 1996 р., с. 65 – 127.

2. Музично-теоретична думка на Україні в 17 ст. і праці М.Дилецького. – «Musica antiqua Europa Orientalis», Bydgość, 1971, s. Острозький та київський напіви як явища ренесансно-бароккової культури України 17 ст. – ДВС, 1992 р., т. 1, с. 45.

3. Духовнi спiви Давньої України / Цалай-Якименко, Олександра. – 2000.

         Демцюх Зеновій Миколайович:

1. Працював з: дитячим хором «Пролісок» (1976-1979 рр.); хоровою капелою студентів Львівського політехнічного інституту (1979-1985 рр.); студентським та викладацьким хором Львівського музично-педагогічного училища імені Філарета Колесси (1972-2000 рр.); був засновником, художнім керівником і головним диригентом хорової капели «Антей» (1984-2005 рр.); є диригентом чоловічого вокального ансамблю «Солісти Львова» (з 2001 р.).

2. Заслужений працівник культури України (з 1992 р.).

3. Однією з найновіших праць С.-З. Демцюха є монографія «Пісенні обрії «Антея»» (Львів, 2010 р.), присвячена двадцятилітній історії творчого шляху хорової капели «Антей».

4. Особливості творчого підходу до фольклору і деякі виконавсько-хорові проблеми у кантаті Лесі Дичко «Червона калина». Львів, 2001.

5. «Веснівка» - збірник хорових творів для жіночого хору (В перекладах, обробках і аранжуваннях). Львів, 2001.

6. Утреня Пасхи (Збірник хорових церковних композицій в упорядкуванні і аранжуванні для однорідного хору). Львів, 2006.

7. Питання хорознавства і особливості роботи з шкільним хором. Львів, 2005.

8. Вечірня у Велику п’ятницю (аранжування і упорядкування партитури для однорідного хору). Львів, 2006.
9. Співають «Солісти Львова» (Збірник хорових творів в упорядкуванні і аранжуванні для чоловічого хору). Львів, 2007.
         Ковбасюк Михайло Юліанович:

1. Автор статей, методичних розробок з питань музичного виховання та диригування, аранжування для різних типів, видів хорів; автор збірок «Журавлина пісня», «Лине пісня». 

2. Керівник метод. об’єднання диригентів кафедри методики муз. виховання, співів та хорового диригування.

3. Керівник оркестру народного хору нафтопереробного заводу «Галичанка», диригент хору «Боян Дрогобицький».

         Телюк Михайло Андрійович:

1. В 2008 році видано навчальний посібник «Серце віддане пісні» (Нариси з історії навчальної, творчої та просвітницької діяльності чоловічої хорової капели «Буревісник»), а також авторський збірник хорових творів та обробок для чоловічого, мішаного та жіночого хорів.

2. Був довіреною особою депутата Верховної Ради України Руслани Лижичко, художнім консультантом її при підготовці до участі у конкурсі «Євробачення». 3. В даний час являється є заступником декана з виховної роботи факультету, а також керівником хору «Осанна» християнсько-молодіжного центру храму Святої Трійці УГКЦ.

         Камінська Марія Михайлівна:

1. Збірник (Іч., ІІ ч.) « На допомогу шкільному хору»( вміщені рекомендовані твори, власні обробки та переклади та рекомендації щодо аранжування на шкільний хор).
2. Методичний посібник «Особливості розвитку та поширення хорового, богослужбового співу на Україні в період середньовіччя». Львів, 2008.
3. Методрозробка «Проблеми інтонації та строю в роботі з навчальними хоровими колективами».
4. Методрозробка «Обробки народної пісні у формі канону».

5. Біля 10 років хормейстер чоловічого хору «Буревісник» аж до його 25-річчя.

         Антків Юрій Богданович:

1. Вийшло з друку «Хорове сольфеджіо» в якому вміщено понад 100 пісень для 3-голосного дитячого хору без супроводу, – 1997 р., 196 с.

2. Виданий збірник пісень «Українських повстанців» – 60 пісень для дитячого хору на 3 і 4 голоси без супроводу, – 2002 р., 143 с.

3. Вийшла з друку збірка пісень календарного циклу «Купальські пісні» для дитячого та мішаного хорів без супроводу, – 2004 р.

4. У співавторстві упорядкував і редагував «Архієрейську літургію» для мішаного хору із змінними частинами празника Преображення Господнього, – 2007р., 56 с.

5. Виданий посібник «Їде святий Миколай» – 12 пісень про святого Миколая для 3-голосного шкільного хору з фортепіанним супроводом, – 2009 р., 34 с.

6. У співавторстві упорядкував і редагував збірку колядок та щедрівок які звучали подовж 10-ти років на різдвяному фестивалі «Велика коляда», – 2010 р., 196 с.

7. Видана друга збірка колядок та щедрівок (в тому числі лемківських) для ХІІ Різдвяного фестивалю «Велика коляда», – 2010 р., 20 с.

8. Рукописні нотні матеріали: Посібник «Сольфеджіо» – 126 с.; Великий канон Андрея Критського, – 22 с.; Акафіст до Пресвятої Богородиці, – 8 с.;

9. Понад 30 років на запрошення Львівського обласного інституту післядипломної освіти (ЛОІППО) читав лекції концертмейстерам та вчителям музики загальноосвітніх шкіл Львова та області; 2001 р. до цього часу член журі Всеукраїнського конкурсу патріотичної пісні «Сурми звитяги»; 2002 р. член оргкомітету з підготовки та проведення щорічного різдвяного фестивалю «Велика коляда», який триває з 7 по 31 січня; 2000 р. голова журі з присвоєння чи підтвердження звання «зразковий» або «народний» шкільних вокальних та вокально-інструментальних колективів Львова та області.

         Білоус Орися Іванівна:

Автор методичних робіт з проблем  впровадження інтерактивних методик в навчально-виховний процес. Має ряд аранжувань для різних типів хорів.

         Мельничук Оксана Йосипівна:

З 2000 року є художнім керівником та диригентом Народного дівочого хору "Ліра" ЛНУ ім. І. Франка.

         Слєсарева Людмила Олександрівна:

1. Роль Львівського музично-педагогічного училища імені Ф. Колесси у підготовці вчителів музики і хорових диригентів – Третя Міжнар. наук. практ. конф. молодих учених та студ. «Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури»: тези. – Вінниця, 2009.

2. Досягнення хорових колективів музично-педагогічного училища імені Ф. Колесси та їх значення у підготовці вчителів музики. Молодь і ринок. – Дрогобич: Коло, 2010.

         Теодорович Світлана Олександрівна:

1. «Сергій Амбарцумян: диригентсько-педагогічна і творча діяльність» (у журналі «Молодь і ринок» № 6 за 2011 р. сумісно з М. Ковбасюком).

2. «Актуальність використання системи Д. Є. Огороднова для виховання у дітей вокально-хорових навичок» (у факультетському збірнику «Музична освіта XXI століття: тенденції, проблеми та інновації», 2011 р.).

 

О. Козаренко 


 

         Хорового співу школа розвивається на факультеті культури і мистецтв. Її початки закладені видатними галицькими диригентами: народним артистом України Євгеном Вахняком, заслуженим вчителем України Євгеном Федоренком, педагогами-хормейстерами Петром Демчишиним, Богданом Завойським, Іваном Небожинським. Значний внесок у розвиток школи хорового співу зробив також вірменин за походженням Сергій Амбарцум’ян.

         Головним осередком формування співочої культури було Львівське музично-педагогічне училище ім. Ф. Колесси (де вище названі диригенти працювали).

         Хорове мистецтво цього навчального закладу вражало своєю масштабністю, творчим духом, високим виконавським рівнем. Протягом багатьох років успішно функціонували мішаний, чоловічий, жіночий студентські хорові колективи, хор класи, хор викладачів. За диригентським пультом цих колективів стояли досвідчені педагоги-хормейстери: Б. Кокотайло, М. Телюк, З. Демцюх, Ю. Антків, М. Камінська, О. Мельничук, О. Білоус, С. Теодорович і ін.

         Естафету розвитку школи хорового співу згодом перейняла кафедра музичного мистецтва (2005 р., завідувач кафедри проф. Е. Тайнель) та кафедра хорового співу (2011 р., в. о. завідувача кафедри проф. О. Цалай-Якименко).

 

 З.-Д. Демцюх

 

© 2012 Розробка та підтримка сайту Остап Грицко