Вітальня Про нас Спеціальності Викладачі Студенти Зв'язки Публікації Меню Кафедра бібліотекознавства
ЛНУ ім. І. Франка        Факультет культури та мистецтв
Додати до вибраного
Факультет культури та мистецтв -> про факультет -> Кафедра бібліотекознавства
 

Кафедра бібліотекознавства і бібліографії створена у Львівському національному університеті імені Івана Франка на філологічному факультеті 1999 р. з ініціативи ректора Університету, доктора фізико-математичних наук, проф. І. Вакарчука за підтримки декана філологічного факультету, доктора філологічних наук, проф. Т. Салиги.

Від 2004 року кафедра входить до новоствореного факультету культури та мистецтв.

Кафедра готує фахівців (бакалаврів, спеціалістів і магістрів) напрямом підготовки 6.020102 та спеціальністю 7.02010201, 8.02010201 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»(денна і заочна форми навчання).

            Випускники мають право працювати в науково-дослідних інститутах та організаціях, органах управління культури, інформаційно-документних центрах, бібліотеках, навчальних закладах, музеях, архівах, редакціях та видавництвах, на радіо і телебаченні, науково-дослідних та інших спеціалізованих організаціях відповідно до освітнього кваліфікаційного рівня з вищою освітою за типовими номенклатурами посад.

В. о. завідувача кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Крохмальний Роман Олексійович.

Педагогічний колектив кафедри становить 16 викладачів: серед яких 2 професори, 7 доцентів, 4 старших викладачі, 3 асистенти.

           На кафедрі створено навчально-виробничий комплекс, який передбачає цикли фундаментальних і професійно-освітніх гуманітарних, соціально-економічних дисциплін, а також систему виробничих практик, які враховують усі процеси кумуляції, опрацювання, обробки документного потоку, аналізу, селекції та перетворення інформації, розповсюдження і збереження документів бібліотечно-бібліографічних закладів та інформаційних центрів різних рівнів, моніторингу документно-інформаційних потреб користувачів тощо.

            Освітня концепція кафедри відображена в навчальних планах і реалізується в межах навчальних програм дисциплін: бібліотекознавство: теорія, історія, організація діяльності бібліотек; історія бібліотечної справи в Україні; історія бібліотечної справи зарубіжних країн; історія бібліофільського руху; правові аспекти бібліотечної діяльності в Україні; реклама і промоція інформаційно-бібліотечних послуг; маркетинг і менеджмент бібліотечної діяльності; професійна етика бібліотечної діяльності; опрацювання і дослідження спеціалізованих зібрань документів; допоміжні наукові дисципліни бібліотекознавства і інформаційних наук; регіональні документно-інформаційні ресурси; бібліографознавство; бібліографічна евристика; історія світової бібліографії; історія української бібліографії; галузеві інформаційні ресурси; актуальні проблеми сучасного бібліографознавства; історія української періодики; енциклопедична справа; основи книговидавництва та поліграфічної справи; маркетинг і менеджмент книговидавничої діяльності; документознавство; теорія соціальних комунікацій; менеджмент інформаційних ресурсів; пошук інформації в інформаційних системах; електронні інформаційні ресурси; основи інформаційного пошуку; менеджмент інформаційних ресурсів; інтелектуальна свобода та доступ до інформації тощо.

Напрями наукових досліджень: історія бібліотечної справи Західного регіону України,формування і засади діяльності Львівської школи бібліографів кінця ХІХ та першої пол. ХХ ст., персоналізація бібліотечно-бібліографічної справи, розвиток інформаційних технологій для видавничої діяльності, віртуальної бібліотеки за новітніми технологіями, доктрини й теорії спеціального книгознавства.

Наукова діяльність
Творча діяльність

© 2011 Розробка та підтримка сайту Остап Грицко