Герб Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Театрознавчий журнал

«Просценіум»

 

 

  

Головний корпус Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Головний корпус
Львівського національного університету
імені Івана Франка

Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка

Рік заснування: 2001

Мови видання: українська, англійська  (зміст)

Періодичність: 3 рази на рік

У часописі друкують статті з проблем розвитку сучасного українського та світового театру, з питань історії та теорії сценічного мистетцва, методології праці режисера, актора, сценографа. Окрім визнаних у театрознавстві учених та дослідників, відомих практиків театру, у журналі публікують свої статті і початкуючі театрознавці-студенти. Окрему увагу на сторінках видання приділено висвітленню театрально-педагогічного досвіду, регулярно виходять друком переклади п’єс зарубіжних авторів, апробовані сценою.      

 

Редакція журналу:   

Богдан Козак  (н .а. України, проф., головний редактор);

Майя Гарбузюк (канд. мист-ва,  концепція видання, відповідальний редактор)

Ніна Бічуя (літературний редактор)

Інна Шкльода (дизайн та верстка)

Ольга Козлова (набір і коректура)

 

Редакційна колегія:

Ігор Безгін (докт. мист-ва, проф., Київ), Юрій Богдашевський (доц., Київ),

Ірина Волицька (канд. мист-ва, Львів), Валерій Гайдабура (докт. мист-ва, Київ),

Вольфґанґ Ґрайзенеґґер (докт., проф., Відень), Валентина Заболотна (канд. мист-ва, проф., Київ),

Наталія Єрмакова (канд. мист-ва, доц., Київ), Любов Кияновська (докт. мист-ва, проф., Львів),

Неллі Корнієнко (докт. мист-ва, Київ), Анна Липківська (канд. мист-ва, проф., Київ),

Світлана Максименко (канд., мист-ва, Львів), Людмила Міляєва (докт. мист-ва, проф., Київ),

Володимир Овсійчук (докт. мист-ва, проф., Львів), Ростислав Пилипчук (канд. мист-ва, проф., Київ),

Доброхна Ратайчакова (докт., проф., Познань), Тарас Салига (докт. філ. н., проф.,  Львів),

Галина Тихобаєва (Львів), Богдан Якимович (докт. іст. н, доц., Львів).

 

Адреса редакції:

79008 м. Львів, вул. Валова, 18. к. 22.

редакція журналу “Просценіум”.

Телефони: (032) 239 - 42 - 96, 239 - 42- 97.

E-mail: proscaenium@franko.lviv.ua

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

Реєстраційний номер КВ № 6029. УДК 7.072.2(051).

© Львівський національний університет імені Івана Франка