ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО (ТЕАТРОЗНАВСТВО)

 

За напрямом підготовки «Театрознавство» кафедра готує театрознавців – істориків, теоретиків, критиків, працівників літературних частин театрів. Термін навчання – 4 роки (освітній рівень – «бакалавр») та 1 рік (освітній рівень – «спеціаліст», від 2004 р. також – «магістр»). Випускники отримують право працювати у літературних частинах професійних театрів, у засобах масової інформації, науково-дослідних інститутах мистецтвознавчого спрямування, на адміністративних посадах у державних відділах культури.

Театрознавство як галузь театральної педагогіки у Львові започаткована вперше. Це пояснюється недостатньою кількістю фахівців цього напряму у західному регіоні, необхідністю ґрунтовного дослідження історії українського театру, розвитком засобів масової інформації та театральної справи, що потребують фахових рецензентів, оглядачів, аналітиків. Особливу увагу приділено вивченню історії національного театру, зокрема українського професійного театру Галичини. Упродовж навчання студенти опановують увесь комплекс театрознавчих дисциплін: теорію драми у її теоретичному та практичному аспектах, оволодівають методами аналізу вистави, роботи актора, режисера, сценографа, композитора, навчаються писати театрально-критичні статті, рецензії, огляди, складати сценарії для радіо- та телепередач на мистецьку тематику, провадять наукові дослідження під керівництвом викладачів кафедри, друкують свої критичні та дослідницькі матеріали у засобах масової інформації та на сторінках фахових видань. Обов’язковою умовою навчання майбутніх театрознавців є знайомство із виробничим та творчим життям професійних театрів, із процесом творення та реалізації вистави, з безпосередньою роботою театральних митців – під час навчальних та виробничих практик, а також за програмами фахових дисциплін.

Неодмінною складовою навчання театрознавців є участь у семінарах та навчальних програмах Варшавського та Вроцлавського університетів. Студенти-театрознавці також слухають у широкому обсязі цикл філологічних дисциплін.

Студенти проходять щорічну навчальну, виробничу практику у професійних театрах Львова, у театрознавчому журналі «Просценіум», на Львівській телерадіокомпанії, у засобах масової інформації Львова.

 

Дисципліни навчальної програми:

 

Нормативні дисципліни

Історія України

Українська мова (за проф. спрямуванням)

Історія української культури

Іноземна мова

Філософія

Дисципліни фундаментальної та природничо-наукової підготовки

Історія української літератури

Історія світової літератури

Історія образотворчого мистецтва та архітектури

Історія музики

Історія кіномистецтва та кінокритики

Безпека життєдіяльності

Дисципліни професійної та практичної підготовки

Вступ до театрознавства

Театрознавство

Історія українського театру

Історія зарубіжного театру

Історія театральної критики

Вибіркові навчальні дисципліни

Інформаційна культура та само менеджмент студента

Антична культура і сучасність

Інформатика

Редагування

Наукові методи дослідження

Архівна справа

Музейна справа

Майстерності актора та основи режисури

Теорія драми

Сценографія

Історія театрального костюма

Латинська мова

Іван Франко і театр

Сценарне мистецтво

Робота на радіо і телебаченні

Музика в театрі

Східний театр

Історія театру ляльок

 

 

УМОВИ ВСТУПУ на театрознавство

  

Театральне мистецтво (театрознавство)

 

Для вступу абітурієнти здають у приймальну комісію сертифікати незалежного тестування з української мови і літератури, історії України та проходять творчий конкурс, що передбачає письмову роботу (інтерв’ю з відомим актором у довільній формі або рецензія на переглянуту виставу).

 

Сайт найкраще переглядати в Internet Explorer 5.0+
Розробка та дизайн – Кушка Микола