ДІЯЛЬНІСТЬ
    
Наукова діяльність       
Видавнича діяльність

Від перших днів особливу увагу приділено формуванню кафедри як наукового осередку. Практика залучення до роботи фахівців із суміжних гуманітарних дисциплін сприяла перетворенню кафедри на своєрідну наукову лабораторію, де поєднується досвід театрознавців, музикознавців, мистецтвознавців, літературознавців та істориків культури.
 
    Починаючи від 1999 р., колектив розпочав систематично розробляти наукові плани, реалізація яких у перспективі повинна привести до створення Інституту театру і драматургії та формування на його базі львівської театрознавчої школи. Один з пріоритетних напрямів наукової роботи кафедри - здійснення фундаментальних досліджень з історії українського театру.

Основні напрями наукових досліджень:    – історія українського театру в Галичині (проф. Б. М. Козак, асист. М. В. Гарбузюк, С. М. Максименко) – історія української театральної критики в Галичині (проф. Б. М. Козак, ст. викл. Н.Бічуя) – історія української театральної педагогіки у Львові (проф. Б. М. Козак) – історія українського професійного театру у Львові періоду Другої світової війни (асист. С. М. Максименко)  – історія архітектури театральних приміщень м. Львова (ст. викл. Ю.В. Ямаш – сценічні прочитання драматургії В. Шекспіра на сценах Львова (асист. М.В.Гарбузюк)  – проблеми музики в драматичному театрі (асист. О. І. Коломієць)  – актуальні проблеми взаємовпливів театру і кіномистецтва (асист. Г. А. Доможирова)  –

    Важливим аспектом наукової роботи кафедри є навчання в аспірантурі. Викладачі кафедри Тимків Н., Лаврентій Р. працюють над кандидатськими дисертаціями при аспірантурі Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого. 

 

Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів

 

Протягом 2009-2010 рр. викладачі працюють над таким  науковими темами:

 

а) «Український професійний театр в Галичині першої половини ХХ ст.: мистецькі колективи, репертуар, постаті» . Шифр 0108U006465. Термін виконання роботи 01.01.2008 – 31.12.2011 рр. Науковий керівник – професор Козак Богдан Миколайович.

У межах роботи над темою проведена така робота:

В процесі роботи над науковою темою в межах робочого часу протягом 2010 року опрацьовано архівні матеріали у фондах Центрального державного історичного архіву України, Івано-франківського державного обласного архіву, пов’язані із діяльністю українських професіональних театрів Галичини 1930-х рр. На даному етапі характер роботи різновекторний: від продовження архівних пошуків до публікацій наукових статей та виступів на наукових конференціях.

            В межах даної теми опубліковано чотири статті в "Енциклопедії Львова" (Т. 3): "Мар’ян Крушельницький", "Коваль Ярослав", "Григір Лужницький", "Панас Карабіневич". У наукових виданнях (Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство") видрукувано одну статтю з теми, у науково-популярних фахових часописах – дві статті.

На наукових конференціях виголошено шість доповідей, зокрема дві – на звітній конференції аспірантів та наукових працівників ЛНУ ім. І. Франка;  дві  – на ХХІ Науковій сесії Наукового товариства ім. Шевченка (Театрознавча комісія); на Міжнародній науковій конференції “(Інтер)національний Шекспір: вектори рецепції”(Київ) – одна, на ювілейній науковій конференції, присвяченій творчості М. Старицького (Харків) – одна.

В рамках Днів ЛНУ імені Івана Франка проведено круглий стіл викладачів та студентів кафедри за темою "Михайло Рудницький і театр".

Для магістрів-театрологів Вроцлавського університету, що перебували у ЛНУ імені Івана Франка за угодою про співпрацю (жовтень 2010) прочитано лекцію "Іван Франко- театрознавець".

б) «Культурно-мистецькі процеси в Галичині у першій половині ХХ ст.». Шифр 0109U004327. Термін виконання роботи – 01.01.2008 по 31.12.2011 рр. Науковий керівник – професор Козак Богдан Миколайович.

У рамках окресленої теми прослідковано творчу діяльність галицьких мистецьких шкіл, впливи урбанізму, властивого європейській культурі першої половини ХХ ст., розвиток вищої освіти в Галичині та Буковині. Відповідно опрацьовано фонди Центрального державного історичного архіву України у Львові, Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника; опубліковано наукові статті; виголошено наукові доповіді на конференціях. Об’єктом дослідження стали містечкова культура Галичини, університету у Чернівцях та у Львові, галицький культурний ландшафт, мистецька діяльність Івана Труша.

З теми опубліковано дві наукові статті, виголошено 5 наукових доповідей на конференціях у Львові.

 

 

Наукові конференції та круглі столи кафедри  (від часу заснування до сьогодні ):

25 травня 2000 р. наукова конференція “Театр Галичини (друга половина ХІХ - поч. ХХ ст.)”. У роботі конференції взяли участь д-р мист., проф. В.Овсійчук, канд. мист. І.Волицька, канд. іст. наук Б.Якимович. 

9 вересня 2000 р. круглий стіл “Модерний український театр”, за участю народного депутата України режисера Л.Танюка та д-р мист. Н.Корнієнко. 

14 вересня 2000 р. круглий стіл “Театральна студія Йосипа Гірняка (1942-44 рр.)”, за участю колишніх студійців Й.Гірняка С.Вовк (Нью-Йорк, США) та М.-Ю. Гаруха. У програмі - перегляд відеофільму, змонтованого зі світлин українського театру-студії Й.Гірняка. 

10 листопада 2000 р. - наукова конференція “Володимир Блавацький - видатний український актор і режисер” (До 100-річчя від дня народження). Презентація книги В.Ревуцького “Заграва” 1933-1938 рр. Кілька слів про театр”. Зі спогадами про В.Блавацького виступили проф. І.Маланюк (Відень, Австрія) та О.Блавацька (Львів). Свої спогади про В.Блавацького надіслав також проф. В.Ревуцький (Ванкувер, Канада). 

18 грудня 2000 р. круглий стіл “Фаїна Гаєнко (До 100-річчя від дня народження)”. Участь взяли донька актриси Т.Гаєнко-Ликова, зав.трупою Театру ім. М.Заньковецької Ю.Турчин, нар. арт. України Л.Каганова та Б.Мірус, а також проф. каф. слов'янської філології В.Моторний. Т.Гаєнко-Ликова передала на кафедру театрознавства та акторської майстерності архів актриси. 

30 березня 2001 р. Міжнародна наукова конференція “Австрійський професійний театр у Львові. 1776-1872”, організована спільно з Українсько-австрійським бюро кооперації в науці, освіті та культурі у Львові в рамках програми Академії “225 років професійного театру у Львові”. В роботі конференції взяли зокрема участь декан Інституту театру, кіно і медіапростору Віденського університету, проф. В. Ґрайзенеґґер та д-р Є. Ґот. Учасників конференції привітав ректор ЛНУ ім. Івана Франка, проф. І.Вакарчук . 

14 вересня 2001 р. круглий стіл “Історія польського театру у Львові. Події, постаті, дослідження” за участю гостей з Польщі: д-р А.Маршалек (Краків), д-р Б.Мареш (Катовіце) та д-р М. Шидловської (Краків). 

27 вересня 2002 р. круглий стіл “Проблеми взаємовпливів польського та українського театрів кін. ХІХ - поч.ХХ ст.” за участю д-р А.Маршалек та д-р Д.Поскути-Влодек (Краків). 

13 грудня 2002 р. круглий стіл “Проблеми театральної критики” за участю член-кор. АМУ, проф. Сорбонського та Йоганесбурзького університетів, президента Українського центру Міжнародної асоціації театральної критики Р.Коломійця (Київ). 

12 грудня 2002 р. конференція “85 років Національному театрові імені Марії Заньковецької”. З доповідями виступили канд. мист., проф. Р.Пилипчук, проф. Р.Коломієць, Р.Леоненко, Г.Липова, В.Заболотна, проф. Б.Козак, С.Максименко, доц. Г.Шумейко та ін. 

20 грудня 2002 р. круглий стіл “Проблеми режисури та засобів втілення модерної драми на сцені Польського народного театру у Львові” за участю режисера Польського народного театру у Львові З. Хшановського. 

9 вересня 2003 р. круглий стіл “Проблеми методології в театрознавчій науці” за участю проф. Д.Ратайчакової (Познань). 

16 лютого 2004 р. - круглий стіл “Творчість А.Фредра” за участю проф. Б.Лясоцької (Варшава).

 

3 – 6 травня 2005 р. – Всеукраїнська науково-практична конференція „Театральні школи України: досягнення, пошуки і проблеми”, організована кафедрою театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв спільно з Академією мистецтв України, Управлінням культури Львівської обласної державної адміністрації, Львівським міжобласним відділенням Національної спілки театральних діячів України. У рамках заходу відбувся „Перший Всеукраїнський огляд дипломних вистав вищих театральних шкіл”, на якому свої вистави показали випускники акторських відділень: Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка–Карого, Харківського державного університету мистецтв імені І. Котляревського, Державної школи-студії при Кримському академічному російському драматичному театрі імені М. Горького та Львівського національного університету імені Івана Франка (кафедри театрознавства та акторської майстерності) з наступним обговоренням за круглим столом, де піднімались актуальні питання театральної освіти в Україні[1].

27 – 30 червня 2007 р. – Міжнародна наукова конференція “Шляхи розвитку театрознавства: Україна – Польща – ХХІ ст.”, проведена спільно з Інститутом післядипломної освіти ЛНУ імені Івана Франка та  Інститутом Польщі в Україні. Доповіді виголосили: канд. мист., проф. Г. Веселовська (Київ); асист. М. Гарбузюк; канд. мист., доц. Н. Єрмакова (Київ); Нар. артист України, акад. АМУ, проф. Б. Козак; докт. габіліт., проф. М. Лейко (Люблін, Польща); докт. габіліт.,  проф. Я. Міхалік (Краків, Польща); канд. мист., акад. АМУ, проф. Р. Пилипчук (Київ); проф., докт. габіліт. Д. Ратайчакова (Познань, Польща); канд. мист., доц. Б. Тихолоз; канд. мист., доц. Р. Яців.

12 грудня 2007 р. – Всеукраїнська наукова конференція „Національний театр імені Марії Заньковецької: творчий шлях, пошуки,  перспективи”, присвячена 90-ти річчю заснування театру. Конференцію відкрив ректор ЛНУ імені Івана Франка проф. Вакарчук І.О. Доповіді виголосили: лауреат Нац. премії України імені Т.Г. Шевченка, нар. артист України, член-кор. АМУ, худ. керівник театру, проф. Ф. Стригун; канд. мист., акад. АМУ, проф. Р. Пилипчук (Київ); докт. мист., проф. Г. Веселовська (Київ); студентка четвертого курсу театрознавчого відділення О. Палій; нар. артист України Б. Мірус; засл. артист України Ю. Брилинський; канд. мист., асист. М. Гарбузюк; нар. артист України, акад. АМУ, проф. Б. Козак; засл. артист України Г. Щумейко; канд. мист., проф. Н. Владімирова (м.Київ), асист. С. Максименко; канд.мист., проф. Г. Липківська[2].

28 березня 2008 р. – Міжнародна наукова конференція „Австрія – Україна: театр, драматургія, особистості”, організована спільно з Австрійсько-Українським бюро кооперації в освіті, науці і культурі. Доповіді виголосили: канд. мист., асист. М. Гарбузюк; канд. мист., акад. АМУ, проф. Р. Пилипчук (Київ); канд. мист. І. Волицька; нар. артист України, акад. АМУ, проф. Б. Козак; докт. мист., проф. Г. Веселовська (Київ); канд. мист., доц. Б. Тихолоз; театрознавець В. Грицук (Київ); канд. філол. наук, доц. Н. Федорак; канд. філол. наук, доц. Т. Лучук. У рамках роботи конференції відбулася також презентація видань кафедри: К. Бальме „Вступ до театрознавства” та Д. А. Карнер „Сміх крізь сльози. Єврейський театр у Східній Галичині та на Буковині” (див. Додаток 5), переклад і видання яких здійснено спільно з Австрійсько-Українським бюро кооперації в освіті, науці і культурі.

11 лютого 2009 р. – Урочиста академія з нагоди 120-ліття від дня народження професора Михайла Рудницького, організована спільно з факультетом іноземних мов, філологічним факультетом, Інститутом післядипломної освіти ЛНУ імені Івана Франка. З вітальним словом до учасників академії звернулися  декан факультету іноземних мов канд. філол. наук, доц. В.Т. Сулим; декан філологічного факультету канд. філол. наук, доц. Я.І. Гарасим та декан факультету культури і мистецтв, академік АМУ, професор, народний артист України Б.М. Козак. Доповіді виголосили: аспірантка А. Р. Василик; доктор філол. наук, проф. М.М. Ільницький; доктор філол. наук, проф. Р.П. Зорівчак; канд. мист., асист. М.В. Гарбузюк.  Доповіді супроводжувалися читанням літературних творів  у перекладах М. Рудницького. Своїми спогадами поділились дружина професора – Л. Рудницька; канд. філол. наук, доц. Б.М. Князевський; канд. філол. наук, доц. А.І. Скоць;  канд. філол. наук, доц. Л.О. Смикалова; канд. філол. наук, доц. Т.О. Буйницька. У фінальній частині Академії відбулася презентація видання кафедри – трагедії В. Шекспіра „Гамлет” у перекладі М. Рудницького (Див. Додаток 5) [3].

22 травня 2009 р. – Науково-практична конференція „Сучасність та майбутнє лялькового театрального мистецтва”, організована з ініціативи кафедри театрознавства та акторської майстерності ЛНУ імені Івана Франка в рамках VI міжнародного фестивалю театрів ляльок „Золотий Телесик” (19 – 22 травня 2009р., Львів).  У конференції взяли участь педагоги, аспіранти та студенти акторських і режисерських відділень ЛНУ імені Івана Франка, Харківського державного університету мистецтв імені І.Котляревського, Одеського театрально-художнього училища, Дніпропетровського обласного театрального коледжу, Вроцлавського філіалу Вищої державної театральної школи імені Л. Сольського в Кракові та ін[4].

16 жовтня 2009 р. – Наукова конференція „Образ Івана Мазепи в драматургії, театрі та кіно”, організована спільно з театрознавчою комісією Науковим товариством імені Шевченка в Україні. З вітальним словом до учасників академії звернулися докт. іст. наук, голова НТШ О. Купчинський, академік АМУ, проф., декан факультету культури і мистецтв Б. Козак. Доповіді виголосили: член-кор. АМУ, докт. мист., проф. В. Овсійчук; академік АМУ канд. мист., проф., Р.Пилипчук (Київ); ст. викл. Л.Брюховецька (Київ); асист. Р. Лаврентій; канд. мист., доц. С.Максименко; канд. мист., доц. М.Гарбузюк.

 

8 лютого 2010 р. – Звітна наукова конференція ЛНУ імені Івана Франка за 2009 рік. Секція культури і мистецтв. Підсекція Театрознавства  культурології та фольклористики:

Козак Б.М. – Про наукову роботу факультету культури і мистецтв у 2009 р.

Гарбузюк М.В.Перші постаті українців на польській професійній сцені у Львові (перша третина  ХІХ ст.).

Максименко С.М.Вплив Українського театру міста Львова – Львівського оперного театру (1941-1944 ) на розвиток театрально-мистецького життя Львова другої половини ХХ століття.

Палій О.С.Запорізький період діяльності Театру імені Марії Заньковецької: невідомі сторінки історії (1931-1941 ).

Доможирова  Г.А. Невідомі листи Олександра Довженка.

Рой У.В.Театральна культура Львова кінця ХІХ століття в оцінці І.Франка.

Лаврентій Р.Я.Стильова палітра мистецьких пошуків театру  «Заграва» (1933-1938 ).

Роса-Лаврентій С.І.Між літературознавством і театральною критикою: застосування Г. Лужницьким літературознавчих методів у театрально-критичних публікаціях (1930-1940).

Кошелінська М.Й.Вистава «Голгота» в театрі «Заграва»(1935 ) та вистава «Ісус – Син Бога живого» в театрі імені Марії Заньковецької (1994 ): тяглість традицій.

Козак Б.М.Театральна студія Львівського оперного театру (1942-1944 ).

Янас Л.І.Світова класика на сцені Першого українського театру для дітей та юнацтва у перше десятиліття роботи (1919-1929 ).

Романюк М.Д.Енігматична космогонія у сценографії Євгена Лисика.

Белінська Л. С. Культурологічне значення Чернівецького університету у національному розвитку українських буковинців ( до 135-річчя заснування університету у Чернівцях).

Рибчинська З. Б. –  Символ як "текстова стратегія": поезія Якова Савченка в контексті естетичних пошуків "Музаґету".

Ямаш Ю.В.Фотографія у творчості Івана Труша.

Когут Г.В. Килими гетьмана Павла Полуботка: спроба реконструкції.

Гелитович М.Й.Ікона «Львівська Богородиця»: до проблеми атрибуції.

Пасічник В.П. Співпраця видатного українського етномузиколога Володимира Гошовського з видавництвом «Советская музыка».

Коломиєць О.І.До питання про поняття Ґхарана у традиційній професійній музичній культурі Гіндустані.

 

25 березня 2010 року. Наукова конференція театрознавчої комісії  НТШ – ХХІ наукова сесія наукового товариства імені Т.Шевченка . Викладачі кафедри брали участь у роботі конференції і виступили з такими науковими доповідями:

Лаврентій Р. – Відома й невідома «Ой не ходи Грицю…»: конструктивізм по-гальцьки;

Максименко С. – Володимир Блаватський в Українському театрі Львова – Львівському оперному театрі (1941-1944): лабораторія сучасної моделі українського театру;

Гарбузюк М. – Театр як націєрозповідність: опера «Syreny z Dniestru» Фердинанта Кауера, Карла Лі пінського, Яна Каменського на польській сцені у Львові (1814);

Рой У. – Ян Каспрович – театральний критик (на матеріалі газети Kurjer Lwowski” 1887-1897);

Кошелінська-Маринюк М. – Режисерська концепція Федора Стригуна у виставі «Ісус, син Бога Живого» В. Босовича (1994)

 

Викладачі кафедри протягом 2009-2010 рр. виступали з доповідями на таких наукових конференціях 

 

ІІ Міжнародна наукова конференція “Інтер/національний Шекспір” (Київ, 23 –24 квітня 2010 р.) Гарбузюк М.В. –"Гамлет" В. Шекспіра на українській сцені: "дзеркало й відбиток часу" (на матеріалі львівських постав).

 

Восьма Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна – країни Сходу в ХХІ столітті: діалог мов, культур, цивілізацій та педагогічних систем» (Київ, 26 березня            2010 р.) Коломиєць О. – До питання про ґхарани в традиційній професійній музичній культурі Північної Індії: зародження, розвиток, трансформаційні явища (на прикладі школи Кірана).

 

Міжнародна наукова конференція ХІV Сходознавчі читання А. Ю. Кримського (Київ, 13-15 травня 2010 р.) Коломиєць О.Система «ґуру-шиш’я парампара» як критерій пізнання та збереження традиції у контексті професійної музичної культури Гіндустані (на прикладі ґхарани Кірана).

 

Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти: Захід - Схід» (Одеська державна музична академія імені А.В. Нежданової, 15-16 травня 2010 р.)    Коломиєць О. – Ґхарана Кірана у контексті формування «фамільних» шкіл в традиційній музичній культурі Північної Індії.

 

Міжнародна наукова конференція з нагоди 75-річного ювілею Яреми Євгеновича Полотнюка «Орієнталістика в Україні: традиції та актуальність проблеми» (Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 14-15 жовтня 2010 р.) Коломиєць О. Українсько-індійський етномузикологічний діалог: початки (досвід автора у дослідженні школи Кірана)

 

ХХІ наукова сесія Наукового товариства ім. Шевченка. (Львів, 25 березня2010 р.) Купчинська Л.О. — Львів у творчості Єжи Ґроґовського.

Круглий стіл “Михайло Рудницький і театр” (Львів, 7 жовтня 2010 р.) Лаврентій Р. – Театрознавча діяльність Михайла Рудницького у 20-30-х роках ХХ ст.

 

Всеукраїнська наукова конференція “А. Кос-Анатольський та українська музична культура”. До 100-річчя композитора ( Львів, 3 грудня 2009 р.) Пасічник В.Епізоди співпраці А. Кос-Анатольського з В. Гошовським (на матеріалах і документах особистого архіву етномузиколога).

Дев’ята конференція дослідників народної музики Червоноруських та суміжних земель. (Львів, 24-25 вересня 2010 р.) Пасічник В.Праця Володимира Гошовського серед праць Станіслава Людкевича.

 

Х науково-творча конференція студентів магістрантів і аспірантів "Музичне і театральне мистецтво у дослідженнях молодих мистецтвознавців" (Харків, 25-27 березня 2010 р.) Тимків Н. – Античний міф на сучасній оперній сцені: проблеми рецепції та інтерпретації на матеріалі постав Роберта Вілсона, Піни Бауш, Кшиштофа Хшановського та ін.

 

ІІІ міжвузівської науково-практичної студентської конференції: «Феномен виконавства: проблеми сучасності» (Дніпропетровськ, 11-16 грудня 2009 р. ) Тимків Н. – «Орфей і Еврідіка» К.В. Глюка в інтерпретації режисера Роберта Вілсона.

 

60–та науково-технічна конференція  проф.-викл. складу НЛТУ України (Львів,12 травня 2010 р.) Ямаш Ю.В– Трансформація етюду «Мак» Івана Труша: від оригінала до фальсифіката»

 

Міжнародні конференції за кордоном, на яких викладачі кафедри виступали з доповідями  протягом 2009-2010 рр.:

 

ХIX Международные научные чтения памяти Л.С.Мухаринской (1906-1987) «Музыкальная культура Беларуси в соцветии национальных культур» (Минск, 14-16 апреля 2010 г.). Доповідь Коломиєць О. (16.04. 2010 р.) – К вопросу о понятии «гхарана» в традиционной профессиональной музыкальной культуре Хиндустани (на примере школы Кирана)».

 

Міжнародна Конференція  "Україна-Польща-Європа: до інтеграції освітніх систем" (м. Варшава, Польща, 29 листопада – 6 грудня 2009 р. ) Тимків Н. – Завдання Львівської програми МІГУС очима студентів. Плани на майбутнє.

 

 


 

[1] Див. також: Козак Б.: „Поєднати земне і духовне іноді буває дуже складно”/ Інтерв’ю брала В. Гомза // Молода Галичина.  – 2005. – 12.05.

[2] Огляд роботи конференції: Рой У. Театр сучасности (Всеукраїнська наукова конференція „Національний театр імені Марії Заньковецької: творчий шлях, пошуки, перспективи”) // Просценіум. – 2007. – № 2–3.

[3] Огляд роботи конференції: Палій О. Професор Рудницький зблизька // Просценіум. – 2009. – № 1–2 (23-24). – с.120-130.

[4] Огляд роботи конференції: Рой У. В гостях у „Золотого телесика – 2009” // Просценіум. – 2009. – № 1–2 (23-24). – с. 58-64.

       
 
Сайт найкраще переглядати в Internet Explorer 5.0+
Розробка та дизайн – Кушка Микола