ПРО НАС
      
Історична довідка        Контакти, схема доїзду
 

Кафедра театрознавства та акторської майстерності заснована 9 квітня 1999 р. з ініціативи ректора Університету, доктора фізико-математичних наук, професора Івана Олександровича Вакарчука та за активної підтримки декана філологічного факультету проф. Т. Салиги. У низці інтерв’ю ректор обґрунтував доцільність відкриття творчої кафедри в класичному університеті[1]. Розглядаючи це питання в контексті проблеми „двох культур”, ректор уважав за можливе об’єднати в єдиному просторі Університету людей мистецтва та науки, „щоб кожен нурт, кожна течія, живучи окремо, збагачувалась від взаємних спостережень творчої та інтелектуальної дійсності”[2].

Відповідно до програми розвитку Університету з метою підвищення ефективності підготовки фахівців з напрямів „Культура” та „Мистецтво” і подальшого стимулювання розвитку мистецтвознавчих та культурологічних досліджень в Університеті наказом ректора № 632 від 26.03. 2004 р. створено факультет культури і мистецтв.  Кафедра театрознавства та акторської майстерності, відкрита в структурі філологічного факультету, разом із кафедрою бібліографії і бібліотекознавства (1999), кафедрою режисури (2002)  та кафедрою музичного мистецтва (2004) увійшла до новоствореного факультету.

Кафедру театрознавства та акторської майстерності очолив народний артист України, академік Національної академії мистецтв України, професор Богдан Козак. 1999 р. розпочато підготовку студентів напряму «Мистецтво» за спеціальністю «Театральне мистецтво» за спеціалізаціями “Акторське мистецтво” та “Театрознавство”. Львівська українська акторська школа має майже столітні традиції. Її започаткував у 1922-1924 рр. М. Вороний у стінах Музичного інституту ім. М. Лисенка. Продовжили у 1942 –1943 рр. Йосип Гірняк та Володимир Блавацький у Львівському оперному театрі. Від 1945 р. до 1986 р. при Львівському театрі ім. М. Заньковецької періодично працювала театральна студія, випускники якої сьогодні є провідними майстрами театрів України. Протягом 1990 – 1998 рр. у Львівській консерваторії ім. М. Лисенка на вокальному факультеті діяло відділення підготовки драматичних акторів. Від 1999 р. традицію виховання молодих акторів продовжив Львівський національний університет імені Івана Франка.

Кафедра театрознавства та акторської майстерності співпрацює з навчальними закладами відповідного профілю, налагоджує тісні зв'язки з мистецькими, науковими, творчими центрами та установами як в Україні, так і за її межами. Зокрема, укладено угоду про співпрацю з Київським державним університетом театру, кіно та телебачення ім. І.Карпенка-Карого (обмін студентами, викладачами, навчально-методичною і науковою літературою). Угода Університету з Міжнародною школою гуманітарних наук Східної і Центральної Європи (Польща) та Університетом у м. Вроцлаві дає змогу студентам-театрознавцям щороку навчатися у Варшаві та Вроцлаві. Тісна співпраця налагоджена з Британською радою у Львові, Українсько-австрійським бюро кооперації в науці, освіті та культурі у Львові. Кафедра підтримує якнайтісніші зв'язки з митцями та театрознавцями діаспори, зокрема з почесним академіком Академії мистецтв України Валеріяном Ревуцьким (Канада) та головою НТШ у США проф. Ларисою Онишкевич. 

    Кафедра активно використовує навчальні можливості, надані Університетом. Студенти працюють в університетській теле-радіостудії і на сцені студентського театру. До послуг викладачів та студентів бібліотека кафедри, яка налічує близько 1500 позицій спеціальної літератури, відеотека з записами вистав та тренінгів майстрів світового театрального мистецтва - Т. Кантора, Є Ґротовського, П. Брука, Е. Барби.

 

Навчально-методична діяльність. Кафедра готує фахівців за напрямами „Театральне мистецтво (акторське мистецтво)” та „Театральне мистецтво (театрознавство)” галузі знань „Мистецтво”[3]. Починаючи з 2004 р. кафедра готує також фахівців галузі знань „Мистецтво” напряму підготовки „Музичне мистецтво (етномузикологія)”[4] та „Культурологія (історія і теорія культури)” галузі знань „Культура”[5].

Термін навчання для студентів, що вступили у вуз 2007 р. і пізніше – 5 років, з них 4 роки студенти здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра та 1 рік – магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра[6].

Випускники напряму „Театральне мистецтво (акторське мистецтво)” отримують фах актора драматичного театру і кіно. Майбутніх фахівців-акторів кафедра готує за принципом творчих майстерень, згідно з яким кожний акторський курс веде провідний майстер котрогось із львівських театрів. Між Університетом та театрами Львова: Національним академічним українським драматичним театром ім. Марії Заньковецької, Львівським академічним театром імені Леся Курбаса, Львівським духовним театром “Воскресіння”, Першим українським театром для дітей та юнацтва, Львівським обласним театром ляльок утворено навчально-виробничі комплекси. На базі вищезгаданих театрів проводиться викладання основних фахових дисциплін, як “Майстерність актора” та „Сценічна мова”, відбувається виробнича практика, готуються курсові та дипломні вистави. Існує також практика уже з першого року навчання залучати студентів до участі у виставах діючих репертуарів театрів: майбутні актори беруть участь у масових сценах, особливо здібним та старанним  доручають окремі ролі. Це дає студентам можливість професійно зростати у театрі, пізнавати його зсередини, психологічно готуватись до майбутньої роботи, перебуваючи у колі акторів театру, переймати професійні навички[7].

До циклу фахових належать передовсім дисципліни, викладання яких має практичний характер: „Майстерність актора”, „Фізичне виховання (тренінг)”, „Сценічна мова”, „Танець”, „Сольфеджіо”, „Вокал”, „Хор”, „Музичний інструмент”, „Сценічний рух”, „Сценічний бій (фехтування)”, „Грим”, а також низка теоретичних дисциплін: „Історія зарубіжного театру”, „Історія українського театру”, „Історія української літератури”, „Історія світової літератури”, „Орфоепія української мови”, „Історія  музики”, „Історія образотворчого мистецтва та архітектури”, „Теорія драми”, „Історія і теорія кіномистецтва”, „Східний театр”,  „Історія театрального костюма”, „Сучасний європейський театр”,  „Психологія творчості” та ін.

За напрямом „Театральне мистецтво (театрознавство)” кафедра готує істориків, теоретиків та критиків театру. Вперше в Україні фахову театрознавчу (як, до речі, й акторську) освіту вписано в університетський стандарт, що знайшло свій вияв у високому рівні освоєння загальноосвітніх дисциплін, а також у підвищеній увазі до наукових студій, зокрема історичних. У фокусі студентських досліджень – великий за обсягом  і водночас малодосліджений пласт театральної спадщини Львова та Західної України, що надає студентським роботам актуальності й наукової ваги. Студенти вивчають фахові дисципліни: „Вступ до театрознавства”, „Історія українського театру”, „Історія зарубіжного театру”, „Історія театральної критики”, „Театрознавство”, „Теорія драми”, „Історія світової літератури”, „Історія української літератури”, „Основи режисури та акторської майстерності”, „Сценографія”, „Історія театрального костюма”,  „Музика в театрі” , „Історія музичного театру”, „Історія музики”, „Театр ляльок”, „Історія і теорія кіномистецтва”, „Історія  образотворчого мистецтва та архітектури”, „Культура мови”,  „Основи бібліографії”, „Психологія творчості”, „Наукові методи дослідження”, „Східний театр”, „Сучасний український театр: постаті і проблеми”, „Антична культура і сучасність”, „Сценарне мистецтво”, „Робота на радіо і телебаченні”, ін.

Напрям підготовки „Культурологія (історія і теорія культури)” було відкрито на кафедрі теорії та історії культури філософського факультету. Зі створенням факультету культури і мистецтв 2004 р. в межах діючої ліцензії кафедра театрознавства та акторської майстерності розпочала підготовку фахівців цього напряму за спеціалізацією „Історія і теорія культури”. Сьогодні студенти-культурологи обох факультетів навчаються за спільним навчальним планом. До основних фахових дисциплін належать: „Історія України”, „Історія релігії”, „Всесвітня історія”, „Історія філософії”, „Філософія”, „Соціологія”, „Логіка”, „Психологія”, „Політологія”, „Етика”, „Естетика”, „Вступ до культурології”, „Основи наукових досліджень”, „Історія світової літератури”, „Історія української літератури”, „Історія зарубіжної музики”, „Історія української музики”, „Історія образотворчого мистецтва та архітектури”, „Історія зарубіжного театру”, „Історія українського театру”, „Історія кіномистецтва”, „Допоміжні історичні дисципліни”, „Архівна справа”, „Музейна справа”, „Основи бібліографії”, „Іноземна мова”, „Друга іноземна мова”, „Польська мова”, „Старослов’янська мова”, „Латинська мова”, „Давньогрецька мова”, ін. Запропонований до уваги студентів комплекс навчальних дисциплін забезпечує усестороннє вивчення різних аспектів культури з особливим акцентом на її мистецьких вимірах, адже такі дисципліни як історія музики, театру, образотворчого мистецтва студенти освоюють у тому ж обсязі, що й майбутні мистецтвознавці, музикознавці, театрознавці. Вивчення іноземних мов, сучасних і давніх, створює необхідні передумови для опрацювання наукової іноземної літератури та роботи з давніми архівними документами. Поглибити рівень викладання дозволяє співпраця з Центром гуманітарних досліджень ЛНУ ім. Івана Франка, співробітники якого у ролі викладачів залучені до навчального процесу.

Підготовка фахівців напряму „Музичне мистецтво (етномузикологія)” здійснювалась з 2004 до 2006 р. у рамках спеціальності „Фольклористика” напряму підготовки „Філологія”, що була відкрита 1995 р. на кафедрі української фольклористики ім. академіка Філарета Колесси філологічного факультету. Нажаль набір на цей напрям підготовки завершився у 2006 році і цього року кафедра випускає останніх магістрів і спеціалістів цієї спеціальності Відповідно до навчального плану студенти освоювали дисципліни: „Вступ до спеціальності”, „Історія зарубіжної музики”, „Сольфеджіо”, „Гармонія”, „Народознавство”, „Народновокальний практикум”, „Музичний фольклор”, „Методика польової роботи”, „Основи теорії музики”, „Українська усна словесність”, „Музичний інструмент”, „Музична педагогіка”, „Аналіз та систематика народномузичних творів”, „Музично-етнографічна документація”, „Архівування і транскрипція народномузичних творів”, „Історія українського театру”, „Історія світової літератури”, „Історія української літератури”, „Історія образотворчого мистецтва та архітектури”, „Історія музики”, „Історія фольклористики”, „Музична антропологія”, „Українська етнопедагогіка”, „Теорія фольклорних жанрів”, „Етнолінгвістика”, „Етномузична культурологія”, „Автентична музика Сходу”, „Теоретичні, методологічні та практичні питання музичної фольклористики”, „Історія української етномузикології” та ін.

 

Випускники. Перший випуск студентів, які навчались на акторському відділенні – курс народного артиста України актора Національного академічного українського драматичного театру імені М. Заньковецької, проф. Б. Козака, кафедра здійснила 2003 р. Більшість із випускників стали акторами вищезгаданого Театру ім. Марії Заньковецької, на базі якого проходили навчання[8]. За період 2004–2009 рр. диплом спеціаліста отримали ще шість груп студентів-акторів, мистецькими керівниками курсів були: народна артистка України, актриса Національного академічного українського драматичного театру імені М. Заньковецької, доц. кафедри Т. Литвиненко (випуски 2004 та 2008 р.); заслужений діяч мистецтв України, художній керівник Львівського академічного театру імені Леся Курбаса, доц. кафедри В. Кучинський (випуски 2005 та 2009 р.); заслужений діяч мистецтв України, директор та художній керівник Львівського духовного театру „Воскресіння”, ст. викл. Я. Федоришин (випуск 2006 р.); народний артист України, актор Національного академічного українського драматичного театру імені М. Заньковецької проф. Б. Козак (випуск 2007 р.); заслужений діяч мистецтв України та Росії, режисер Першого українського театру для дітей та юнацтва доц. М. Лукавецький (випуск 2008 р.).

Чимало випускників акторського відділення кафедри були працевлаштовані у львівських театрах. Акторами Національного академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької стали Н. Боймук, А. Войтюк, М. Вишкварок, Ю. Волинський, Р. Гавриш Г. Далявська, Д. Каршневич, М. Кулай, А. Матійченко, С. Мелеш, Ю. Михайлюк, Н. Поліщук К. Ткаченко та М. Шумейко. У Львівському академічному театрі імені Леся Курбаса працюють М. Береза, Г. Галась, О. Горбач, Т. Горгішеллі, М. Копитчак, О. Онещак, А. Селецький, Ю. Цвях та О. Шарак. У складі акторів акторів Першого українського театру для дітей та юнацтва випускники кафедри –Д. Бартков, М. Данилюк та І. Кулак, Львівського муніципального театру – І. Кіт, Р. Кривдик, Г. Стричак та Г. Харків, Львівського духовного театру „Воскресіння” – А. Душний. Акторами навчально-професійного театру „Просценіум” ЛНУ ім. Івана Франка стали Н. Алексеєнко, Т. Алексеєнко, Д. Бартков, О. Козакевич та О. Гринько. Чимало випускників отримали місце праці в театрах інших міст України, зокрема, у Київському академічному Молодому театрі (К. Бортнічук, В. Вавринів, І. Поточняк), Донецькому академічному українському музично-драматичному театрі  (З. Гуска, М. Гусейнов) та Волинському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка (О. Гайова).

За спеціалізацією „Театрознавство” відбулося п’ять випусків студентів, яким присвоєно кваліфікацію „Бакалавр мистецтва” (до 2008 р. “Бакалавр мистецтва. Вчитель української мови і літератури”). Більшість із них продовжили навчання і отримали диплом спеціаліста та кваліфікацію  „Театрознавець. Викладач української мови та літератури”. Після закінчення навчання група випускників–театрознавців розпочала свою викладацьку та наукову кар’єру на факультеті культури і мистецтв асистентами кафедри театрознавства та акторської майстерності (Р. Лаврентій, С. Роса, У. Рой, М. Кошелінська, Н.Тимків)). Перші групи бакалаврів культурологів та етномузикологів випущено 2008 р. Випускникам присвоєно відповідно кваліфікації „Бакалавр культури” та „Бакалавр філології. Етномузиколог. Вчитель української мови і літератури”. Перший випуск фахівців театрознавців, культурологів та етномузикологів освітнього рівня магістра відбувся 2009 р..

 

Науково–дослідна та видавнича діяльність. Кафедра театрознавства провадить фундаментальні системні дослідження з історії театру Галичини першої половини ХХ ст., формуючи у цих територіальних і хронологічних рамках поточні наукові теми, проблеми, завдання. Завершено роботу над науковою темою “Український театр у Галичині в контексті взаємовпливів національних культур”, робота над якою тривала у 2003-2005 роках. Під науковим керівництвом зав. кафедри Б. Козака викладачі кафедри працювали у 2005-2007 роках над держбюджетною темою “Культурно-мистецькі процеси в Галичині першої половини ХХ ст. (джерела, еволюція, інкультурація)”. До виконання цієї теми, окрім театрознавців, було залучено також фахівців з культурології, музикознавства, історії мистецтва,  бібліотекознавства та бібліографії. Результати наукової роботи викладачів кафедри були належно апробовані, зокрема, на щорічних звітних наукових конференціях ЛНУ ім. Івана Франка (секція культури і мистецтв), сесіях Наукового товариства ім. Тараса Шевченка та ін. і опубліковані в авторських монографіях та статтях. Підсумком роботи над держбюджетною темою “Культурно-мистецькі процеси в Галичині першої половини ХХ ст. (джерела, еволюція, інкультурація)” стала підготовка до друку однойменного видання, а також публікація книжки „Культурно-мистецькі процеси на сторінках української періодики Галичини першої половини ХХ століття. Матеріали до бібліографії”. Викладачі кафедри 2008 р. розпочали роботу над науковою темою „Український професійний театр в Галичині першої пол. XX ст.: мистецькі колективи, репертуар, постаті” (завершення заплановано на 2011 р.).

Утвердженню кафедри як наукового осередку сприяє підвищення наукового рівня працівників. Відбулися два успішні захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства: Гарбузюк М. „Сценічні прочитання “Гамлета” В. Шекспіра у львівських театрах (1796 – 1997)” (квітень 2007 р.) та  Максименко С. „Творча діяльність „Українського театру міста Львова - Львівського оперного театру  (1941-1944 рр.)” в контексті історії національного сценічного мистецтва”  (вересень 2008 р.). Ще 5 викладачів працюють над кандидатськими дисертаціями при аспірантурі Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого. До наукової роботи кафедри активно долучаються студенти, що провадять власні наукові дослідження, результати яких презентують на щорічних студентських конференціях. Найкращі роботи студентів-театрознавців публікуються у рубриці „Перші студії” журналу „Просценіум”.

 

Одним із пріоритетних напрямів роботи кафедри є видавнича діяльність (автор концепції проф. Б. Козак). Упродовж 2004–2009 рр. кафедра оприлюднила 18 видань, з них 15 – монографій Левову частку становлять перекладні видання та перевидання книг театрознавчої тематики, що зумовлено потребою у забезпеченні студентів театрознавчого відділення спеціалізованою навчальною літературою українською мовою. Серед них слід, зокрема, відзначити україномовні видання „Словника театру” професора Сорбонського  університету П. Паві та підручника „Вступ до театрознавства” професора Мюнхенського університету К. Бальме. Видано у двох томах  праці видатного українського вченого, драматурга, театрального критика та історика театру Г. Лужницького, що повернуло у науковий обіг його численну творчу спадщину. Опубліковано також нещодавно віднайдений переклад трагедії „Гамлет” В. Шекспіра. Переклад здійснив професор Львівського університету ім. Івана Франка М. Рудницький для першої в історії українського театру постави цього твору, котра відбулася у Львові 1943 р.  Друком вийшли наукові монографії викладачів кафедри: канд. іст. наук., доц. Л. Качмар, канд. мист., доц. Н. Козака, асист. Т. Степанчикової († 2005), ст. викл. Ю. Ямаша. Театрознавча праця Т. Степанчикової, присвячена історії єврейського театру Львова та Галичини, стала першою в Україні спробою наукового опрацювання цієї теми.

Кафедра продовжує випуск двох періодичних видань, заснованих 2001 р. („Вісник Львівського університету. Серії мистецтвознавство” та театрознавчий журнал „Просценіум”). Дотепер вийшли друком девять випусків „Вісника” та двадцять шість номерів „Просценіуму”. Укладено бібліографічні покажчики обох видань за перші п’ять років (2001–2006).

Творча робота. Викладачі кафедри творчих професій – актори і режисери, співаки і музиканти, артисти танцю –  беруть безпосередню участь у мистецькому житті міста і країни, а також долучаються до мистецьких проектів Університету, як наприклад, святкування Дня Університету, Шевченківських вечорів, вшанування визначних дат української історії та роковин визначних діячів минулого тощо. До творчої роботи кафедри  належить також організація виставок у залі Музею Університету. У квітні 2004 р. з нагоди Міжнародного дня театру, а також 5-ліття кафедри відбулася виставка „Барви сценічного простору” заслуженого діяча мистецтв України, художника Національного академічного українського драматичного театру імені М. Заньковецької Людмили Боярської; у жовтні 2004 р. – виставка „EXLIBRIS” художника Івана Крислача, у вересні 2006 р. до 150-річчя від Дня народження Івана Франка – виставка живопису “Край натхнення” ст. викладача кафедри Юрія Ямаша.

Творчу роботу студентів кафедри репрезентує передовсім діяльність студентів акторського відділення. Уже під час навчання багато студентів брало участь у виставах львівських театрів, до репертуарів яких було також включено найкращі студентські курсові та дипломні роботи. Свої вистави студенти показували на всеукраїнських фестивалях. Так, на VII Всеукраїнському фестивалі “Тернопільські театральні вечори. Дебют – 2006” (5 – 11 листопада 2006 р.) студенти  третього курсу (керівник – доц. кафедри Т. Литвиненко) виступили з виставою “Кінець діло хвалить” В. Шекспіра та здобули диплом у номінації “Театральна перспектива”. На IV Всеукраїнському театральному фестивалі жіночої творчості ім. Марії Заньковецької (31.10. – 02.11.2007 р.,  м. Ніжин) студенти четвертого курсу (керівник – доц. кафедри Т. Литвиненко) показали вистави „Сестри Річинські” за романом І. Вільде та „Дзвінка і Довбуш” Б.-І. Антонича, а на VI Міжнародному фестивалі театрів ляльок “Золотий Телесик” (8-11 травня 2007 р., Львів ) студенти першого курсу (керівник – доц. О.Куцик) представили публіці  виставу “Два Леви” А. Сіренко та стали лауреатами фестивалю.

Студенти-актори брали участь у конкурсах професійних читців, здобувши ряд нагород: З. Гуска на ІХ Всеукраїнському конкурсі професійних читців ім. Лесі Українки здобула гран-прі (Ялта, 2004), О. Мосієнко отримала І премію та диплом лауреата на мистецькому конкурсі “Львову – 750” у номінації “Поезія”  (Львів, 2006); І. Поточняк зайняла ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі професійних читців ім. Р. Черкашина (Харків, 2006), а також І. Калинюк, М. Вишкварок та І. Поточняк стали лауреатами (відповідно І та два ІІІ місця) на Всеукраїнському студентському конкурсі читців на найкраще виконання творів Івана Франка (Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2006).

 

Професорсько – викладацький склад. Від часу заснування кафедру театрознавства та акторської майстерності очолює Богдан Миколайович Козак. З 2004 р. до 2010 р. він займає також посаду декана факультету культури і мистецтв.

Нижче подаємо список викладачів кафедри театрознавства, які протягом 1999-2009 років працювали на кафедрі

 

Професори

(з присвоєним вченим званням):

 

БАЗИЛИКУТ Богдан Омелянович. Народний артист України. Дисципліни: „Вокал” (1999–2005). З вересня 2005 р. працює на кафедрі музичного мистецтва[9].

 

ІГНАТЕНКО Володимир Дмитрович. Народний артист України. Дисципліна: „Вокал” (1999–2005).

 

Кияновська Любов Олександрівна. Доктор мистецтвознавства. Дисципліна: „Психологія творчості” (2001–2005). З вересня 2005 р. працює на кафедрі музичного мистецтва.

 

КОЗАК Богдан Миколайович. Народний артист України, академік Академії мистецтв України, декан факультету культури і мистецтв, завідувач кафедри театрознавства та акторської майстерності, Дисципліни: „Майстерність актора” (з 1999 р.).

 

Смоляк Олег Степанович. Доктор мистецтвознавства. Дисципліни: „Народознавство”, „Музичний фольклор”, „Архівування і транскрипція народномузичних творів”, „Методика польової роботи”, „Методика викладання спеціальних дисциплін”, спецсемінар (2008–2009).

 

Содомора Андрій Олександрович. Доктор філологічних наук. Дисципліна: факультатив “Антична культура і сучасність” ( з 2000 р.).

 

 

 

Доценти

(з присвоєним вченим званням):

 

БОБКІВ Олексій Пилипович. Заслужений працівник культури України. Дисципліна: „Танець” (з 2000 р.).

 

Гудак Василь Андрійович. Кандидат мистецтвознавства. Дисципліна: „Композиція. Рисунок” (2005–2006).

 

Жишкович Володимир Іванович. Кандидат мистецтвознавства. Дисципліна: „Історія зарубіжного образотворчого мистецтва” (2005–2006).

 

КАЧМАР Людмила Семенівна. Кандидат історичних наук. Дисципліни: „Основи культурології”, „Історія світової культури”, „Історія української культури”, „Науковий семінар”, магістерський та переддипломний семінар, спецсемінар (з 2004 р.).

 

Коваль Василь Михайлович. Кандидат мистецтвознавства. Дисципліни: „Народознавство”, „Музично-етнографічна документація”, „Аналіз та систематика народномузичних творів”, „Методика польової роботи”, магістерський семінар (з 2006 -2009 р.).

 

Когут Галина Володимирівна. Кандидат мистецтвознавства. Дисципліни: „Історія світового мистецтва”, „Історія образотворчого мистецтва та архітектури”, „Історія зарубіжного образотворчого мистецтва”, „Історія українського образотворчого мистецтва”, факультатив “Історія театрального костюма”, магістерський та переддипломний семінари, спецсемінар (з 2001 р.).

 

Козак Назар Богданович. Кандидат мистецтвознавства. Дисципліни: „Історія образотворчого мистецтва і архітектури”, „Історія зарубіжного образотворчого мистецтва”, „Історія українського образотворчого мистецтва” (2001–2007 )

 

Косів Роксолана Романівна. Кандидат мистецтвознавства. Дисципліна: „Історія зарубіжного образотворчого мистецтва”  (2005–2006).

 

Кравченко Ярослав Охрімович. Кандидат мистецтвознавства. Дисципліни: „Історія зарубіжного образотворчого мистецтва”, факультатив “Історія театрального костюма” (2005–2006).

 

Лукавецький Мирон Ярославович. Заслужений діяч мистецтв України та Росії. Дисципліна: „Майстерність актора” (2004–2008).

 

ПРОЦЕВ’ЯТ Марія Іванівна. Заслужена артистка України. Дисципліна: „Вокал” (1999–2005). З вересня 2005 р. працює на кафедрі музичного мистецтва.

 

СВОБОДА Наталія Борисівна. Заслужена артистка України. Дисципліна: „Вокал” (1999–2006).

 

Славік Микола Васильович. Кандидат педагогічних наук. Дисципліна: „Сценічний рух” (2003–2006).

 

Старовойт Ірина Миколаївна. Кандидат філологічних наук. Спецкурс (2005–2006).

 

Тихолоз Богдан Сергійович. Кандидат філологічних наук. Дисципліна: „Теорія драми”. (2006–2008).

 

Федорак Назар Любомирович. Кандидат філологічних наук. Дисципліна:  “Історія українського театру” (1999–2003, 2005–2006).

 

Цигилик  Олег Іванович. Кандидат мистецтвознавства. Дисципліна: „Вокал”. (2005–2006).

 

Яців Роман Миронович. Кандидат мистецтвознавства. Дисципліна: спецкурс “Наукові методи дослідження”, спецсемінар (2002–2007).

 

 

Доценти КАФЕДРИ:

 

Баша Олена Петрівна. Заслужена артистка України. Дисципліна: „Сценічна мова” (з 2004 р.).

 

Боровська Любов Збігнєвна. Заслужена артистка України. Дисципліна: „Грим” (з 2002 р.).

 

ГАРБУЗЮК Майя Володимирівна. Кандидат мистецтвознавства. Дисципліни: „Театрознавство”, „Театральна критика”, „Історія українського театру”, науковий семінар, спецсемінар (з 1999 р.).

 

Гелитович Марія Йосипівна. Кандидат мистецтвознавства. Дисципліни: „Історія образотворчого мистецтва і архітектури”, „Історія образотворчого мистецтва”, „Історія українського мистецтва”, факультатив „Музейна справа” (з 2005 р.).

 

Гуменецька Олександра Григорівна. Заслужена артистка України. Дисципліна: „Історія зарубіжного театру” ( 2001 -2009 рр.).

 

Каспрук Тетяна Андріївна. Заслужена артистка України. Дисципліна: „Сценічна мова” (2005–2008).

 

Ковбасюк Михайло Юліанович. Дисципліни: „Методика викладання хорових дисциплін”, „Диригування” (з 2006 р.). З вересня 2009 р. працює на кафедрі музичного мистецтва.

 

Купчинська Лариса Олегівна. Кандидат мистецтвознавства. Дисципліна: „Образотворче мистецтво”, „Історія образотворчого мистецтва та архітектури”, „Наукові методи досліджень”, магістерський та переддипломний семінари, спецсемінар (з 2007 р.).

 

Куцик Олександр Петрович. Заслужений артист України. Дисципліни: „Майстерність актора лялькового театру”, „Історія театру ляльок” (з 2006 р.).

 

Кучинський Володимир Степанович. Заслужений діяч мистецтв України. Дисципліни: „Майстерність актора” (2001–2005). З 2006 р. працює на кафедрі режисури.

 

Литвиненко Таїсія Йосипівна. Народна артистка України. Дисципліна: „Майстерність актора” (2001–2008).

 

МАКСИМЕНКО Світлана Михайлівна. Кандидат мистецтвознавства. Дисципліни: „Історія зарубіжного театру”, „Театральна критика”, „Теорія драми”, “Театрознавство”, науковий семінар, спецсемінар (з 1999 р.).

 

Максимчук Святослав Васильович. Народний артист України. Дисципліни: „Майстерність актора”, „Сценічна мова” (2002–2007).

 

Синиця Ярослав Володимирович. Дисципліни: „Техніка виготовлення ляльки”, „Майстерність актора театральних ляльок” (з 2006 р.).

 

Стефанов Олег Дмитрович. Лауреат Національної премії України імені Т.Шевченка. Дисципліни:  „Майстерність актора”, „Фізвиховання (тренінг)”  (з 2005– 2009 р.).

 

ШУМЕЙКО Григорій Григорович. Народний артист України. Дисципліни: “Сценічна мова”, „Основи майстерності актора”, “Майстерність актора”, „Фізвиховання (тренінг)” (з 1999 р.).

 

ШУНЕВИЧ Мар’ян Васильович. Заслужений артист України. Дисципліни:  “Музичний інструмент” (гітара) (2000–2005).

 

 

Старші викладачі:

 

БІЧУЯ Ніна Леонідівна. Дисципліни: „Історія театральної критики”, „Редагування”, факультативи „Сучасний український театр: постаті і проблеми”, „Сценарне мистецтво” (з 2000 р.).

 

МАКУЛОВИЧ федір Михайлович. Дисципліна:  “Майстерність актора”( 2009  – 2010 рр.).

 

Федоришин Ярослав Васильович. Дисципліна:  “Майстерність актора” (2002–2006).

 

ЮЗЮК Наталія Федорівна. Дисципліни:  “Музичний інструмент” (фортепіано), „Вокал” – концертмейстер, факультатив “Практичний курс співу і танців для підготовки до водевілю” (2000–2005). З вересня 2005 р. працює на кафедрі музичного мистецтва.

 

Ямаш Юрій Володимирович. Дисципліна:  “Сценографія” (з 2001 р.).

 

 

Асистенти:

 

Байцар Анастасія Романівна. Дисципліна:  Історія української музики (2004–2005). З вересня 2005 р. працює на кафедрі музичного мистецтва.

 

Бень Галина Любомирівна. Дисципліни: „Вокал”. (2004–2005). З вересня 2005 р. працює на кафедрі музичного мистецтва.

 

БОНДАРЕЦЬ Олена Іванівна. Дисципліни: „Музичний інст­ру­мент” (фортепіано), „Вокал”– концертмейстер (2000–2005). З вересня 2005 р. працює на кафедрі музичного мистецтва.

 

Бусол Андрій Васильович. Дисципліни: „Сценічний бій” (з 2001 р.). Працює на кафедрі фізичного виховання.

 

Васюкова-Степанчикова Тетяна Омелянівна († 2005). Дисципліни: „Теорія драми”, „Історія зарубіжного театру” (2003–2005).

 

Воловецька Галина Степанівна. Заслужений діяч мистецтв України. Дисципліни: „Фізичне виховання (тренінг)”, „Майстерність актора”, „Основи режисури та майстерності актора” (2002–2006). З 2007 р. працює на кафедрі режисури.

 

Гарант Галина Миколаївна. Дисципліна: „Танець” (з 2001 р.).

 

Гірняк Мар’яна Олегівна. Спецкурс (2006–2007).

 

Довгаль Олег Олексійович. Дисципліни: „Музичний інструмент” (сопілка) (2001–2005). З вересня 2005 р. працює на кафедрі музичного мистецтва.

 

Доможирова Галина Андріївна. Дисципліни: “Історія і теорія кіномистецтва”, „Історія зарубіжного театру”, факультатив “Проблеми сучасного театру і кіно” (з 2003 р.).

 

Заячківська  Зоряна Романівна. Дисципліна: „Танець” – концертмейстер. (2005 р.).  З вересня 2005 р. працює на кафедрі музичного мистецтва.

 

Збєря Нінель Анатоліївна. Дисципліни: „Фізвиховання (тренінг)” (з 2008 р.).

 

Карелова Юлія Анатоліївна. Дисципліна: „Танець”(аеробіка) (з 2008 р.).

 

Кищун Тарас Володимирович. Дисципліна: „Фізвиховання (тренінг)” (2006–2007).

 

Ковбасюк Андрій Михайлович. Дисципліна: „Постановка голосу” (з 2007 р.).

 

КОЛОМИЄЦЬ Ольга Ігорівна. Дисципліни: „Вступ до спеціальності”, „Народновокальний практикум”, „Методика викладання спеціальних дисциплін”, „Музичний фольклор”, „Музична антропологія”, „ Історія музики”, „Історія зарубіжної музики”, „Автентична музика Сходу”, факультативи “Музика в театрі” та  „Східний театр”, науковий семінар, спецсемінар” (з 2000 р.).

 

Кондур Надія Володимирівна. Дисципліна: факультатив „Східний театр” (2006–2007).

 

КОНЮХ Марта Адріанівна. Дисципліни: „Вокал” –концертмейстер (1999–2005). З вересня 2005 р. працює на кафедрі музичного мистецтва.

 

Копитчак Марія Богданівна. Дисципліни: „Майстерність актора”, „Фізичне виховання (тренінг)” (з 2007 р.).

 

Котик Ігор Володимирович. Дисципліна: „Теорія драми” (2008).

 

КОШЕЛІНСЬКА Марія Йосипівна. Дисципліна: „Історія українського театру” (з 2004 р.).

 

Кравчук Олексій Анатолійович. Дисципліни: „Майстерність актора”, „Фізичне виховання (тренінг)”, „Історія режисури” (з 2001 р.)

 

Кунта Олександра Петрівна. Дисципліна: „Музичний інструмент” (бандура) (2003–2005). З вересня 2005 р. працює на кафедрі музичного мистецтва.

 

Курач Юрій Ярославович.  Дисципліна: „Музичний інструмент” (сопілка) (2005–2006 ).

 

Курилко Вячеслав Володимирович. Дисципліна: „Майстерність актора лялькового театру” (2006–2008).

 

Кухарська Ірина Михайлівна. Дисципліна: „Сценічна мова” (2008 р.).

 

Кушлик Любомир Миколайович. Дисципліни: „Етноорганологія”, „Архівування і транскрипція народномузичних творів”, спецсемінар (2006 – 2009).

 

Кушніренко Ольга Андріївна. Дисципліни: „Історія музики”, „Історія музичного театру”, „Історія зарубіжної музики”, „Історія української музики”, „Музика в театрі” (2004–2005). З вересня 2005 р. працює на кафедрі музичного мистецтва.

 

Лаврентій Роман Ярославович. Дисципліни: „Історія зарубіжного театру”, „Історія українського театру”, факультатив „Сучасний український театр” (з 2006 р.).

 

Лукашенко Лариса Валентинівна. Дисципліни: „Народознавство”, „Музично-етнографічна документація”, „Аналіз та систематика народномузичних творів”, „Методика польової роботи”, „Етноорганологія”, „Архівування і транскрипція народномузичних творів”, магістерський семінар, спецсемінар (2005-2008).

 

МАЗУР Ярослав Андрійович. Дисципліна: „Музичний інструмент” (сопілка) (2000–2005). З вересня 2005 р. працює на кафедрі музичного мистецтва.

 

Мазурик Зеновій Васильович. Дисципліна: „Організація планування і управління театром” (2003–2007).

 

Мельник Лідія Вікторівна. Дисципліна: „Історія музики” (2004–2005).

 

МИСАК Юрій Орестович. Дисципліна: „Майстерність актора” (з 2004 р.).

 

Пасічник Володимир Петрович. Дисципліни: „Музичний фольклор”, „Архівування і транскрипція народномузичних творів”, „Музична антропологія”, „Теоретичні, методологічні та практичні питання музичного фольклору”, науковий семінар, спецсемінар  (з 2006 р.).

 

ПоцЕлуйко Андрій Богданович. Спецкурс (2006–2007).

 

ПУЗИК Аріадна Дмитрівна. Дисципліни: „Вокал” – концертмейстер, „Музичний інструмент” (фортепіано) (1999–2006).

 

Рибчинська Зоряна Богданівна. Дисципліни: „Історія української культури”, науковий семінар (з 2006 р.).

 

Рой Уляна Володимирівна. Дисципліни: „Історія зарубіжного театру”, „Історія українського театру”, „Театральна критика”, „Театр ляльок”, „Наукові методи досліджень”, факультатив „Іван Франко і театр”, спецсемінар (з 2006 р.).

 

Роса Софія Ігорівна. Дисципліни: „Історія зарубіжного театру”, „Театральна критика”, „Театр ляльок”, спецсемінар (з 2006 р.).

 

Рудь Марина Василівна. Дисципліна: „Вокал” – концертмейстер (2002–2005). З вересня 2005 р. працює на кафедрі музичного мистецтва.

 

СКРИПЧЕНКО-КАРПІНСЬКА Євгенія Ігорівна. Дисципліна: „Музичний інструмент” (скрипка) (2000-2001, 2005 р.). З вересня 2005 р. працює на кафедрі музичного мистецтва.

 

Солук Мирослава Йосипівна. Дисципліни:  „Майстерність актора”, „Фізвиховання (тренінг)” (2006–2008).

 

Стародинова Євдокія Несторівна. Асистент, методист деканату. Дисципліна: факультатив “Сучасний європейський театр” (2001-2007).

 

Тарасюк Ярина Петрівна. Дисципліна: „Історія зарубіжного театру” (2006–2007).

 

Тихонов Денис Станіславович. Дисципліни: “Музичний інструмент” (баян), „Танець” – концертмейстер (з 2002 р.).

 

Толмачов Валерій Миколайович. Дисципліни: “Фізичне виховання (тренінг)”, “Майстерність актора” (2004–2006).

 

Турчин Юліан Григорович. Заслужений працівник культури України, Організаційне керівництво дипломними виставами у театрі ім. Марії Заньковецької  (2003–2007).

 

Тучинська Ірина Віленівна. Дисципліни: „Сольфеджіо”, “Музичний інструмент” (фортепіано) (2005–2006).

 

ФЕДИНА Олексій Васильович. Дисципліни: “Вокал” (1999–2005).

 

Федоришин Алла Луківна. Заслужена артистка України, Дисципліна:  “Майстерність актора” (2002–2006).

 

Федун Ірина Йосипівна. Дисципліна: „Музичний фольклор” (2004–2005).

 

Харків Галина Олегівна. Дисципліни: „Сценічна мова”, “Майстерність актора” (2008 – 2009).

 

Хвостенко Юрій Олександрович. Дисципліни:  “Майстерність актора”, „Фізвиховання (тренінг)” (2007–2008).

 

Хома Світлана Петрівна. Дисципліни: “Танець (аеробіка)” (2006 – 2007).

 

Худзик Євген Дмитрович. Дисципліни: “Майстерність актора”, „Фізвиховання (тренінг)” (2008–2009).

 

Цимбал Оксана Володимирівна. Дисципліна:  “Сценічна мова” (2001–2005).

 

Цмоць Марія Борисівна. Дисципліна:  „Танець” – концертмейстер (2001–2005).

 

Чабан Юрій Васильович. Дисципліна:  “Робота на радіо та телебаченні” (з 2002 р.).

 

Чеков Юрій Петрович. Дисципліни:  “Майстерність актора”, „Фізвиховання (тренінг)” (2002–2008).

 

Шевченко Тетяна Вікторівна. Дисципліни: „Театральна критика”, спецсемінар (2006–2008).

 

ЯНАС Любов Іванівна. Асистент. Дисципліни:  “Вступ до театрознавства”, „Історія зарубіжного театру” (з 1999– 2009 рр.).

 

 

 


 

[1] Вакарчук І. Козак Б. Фізики і лірики: складова повноти життя // Кіно-театр. – 2000. – № 6 (32). – С. 7-9; Вакарчук І. Театральне братство у стінах Львівського університету // Просценіум. – 2001. – №1 (1). – С. 5-6;  Вакарчук І. Пошук єдиного поля / Інтерв’ю брала М. Гарбузюк // Просценіум. – 2004. – № 1-2;

[2] Вакарчук І. Театральне братство ... .  – С. 6.

[3] До 2007 р. напрям підготовки „Мистецтво”, спеціальності: „Театральне мистецтво” (театрознавство) та „Театральне мистецтво” (акторське мистецтво).

[4] До 2007 р. напрям підготовки „Філологія”, спеціальність „Фольклористика (етномузтикологія) ”. З 2007 року набір на цю спеціальність припинено.

[5] До 2007 р. напрям підготовки „Культура”, спеціальність „Культурологія (історія та теорія культури).

[6] Студенти, що вступили у вуз до 2007 р. і зараз здобувають спеціальність „Акторське мистецтво” – 4 роки (освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст), спеціальності „Театрознавство”, „Історія і теорія культури” „Етномузикологія” – 4 роки (бакалавр) + 1 рік (спеціаліст, магістр).

 

[7] Козак Б. “Режисер – професія концептуальна” / Інтерв’ю брала В. Заболотна // День. – 2004. – № 116.

[8] Повний перелік прізвищ студентів цього випуску подано у виданні: Кафедра театрознавства та акторської майстерності. До 5-ти ліття ... . – С. 20.

[9] У зв’язку зі створенням 1 вересня 2005 р. (наказ ректора № 2374 від 26 липня 2005 р.) на факультеті культури мистецтв кафедри музичного мистецтва частина викладачів, що читали відповідні дисципліни, перейшли працювати на цю кафедру.

 

 
Сайт найкраще переглядати в Internet Explorer 5.0+
Розробка та дизайн – Кушка Микола